Martelaren van Japan

Jacques Callot, 1627, prent, RP-P-1925-15

Kruisiging van 23 Franciscaner monniken in Japan. De kruisen staan in twee lange rijen opgesteld. Soldaten lopen ertussendoor en steken hier en daar een gekruisigde met hun lans. Aan de hemel verschijnen Johannes de Doper (Christus?) en een grote groep engelen. Zij werpen palmtakken en lauwerkransen…

De martelaren van Japan

Jacques Callot, 1627, prent, RP-P-OB-4833

Kruisiging van 23 Franciscaner monniken in Japan. De kruisen staan in twee lange rijen opgesteld. Soldaten lopen ertussendoor en steken hier en daar een gekruisigde met hun lans. Aan de hemel verschijnen Johannes de Doper (Christus?) en een grote groep engelen. Zij werpen palmtakken en lauwerkransen…

Beleg van Breda, 27 augustus 1624-5…

Jacques Callot, 1628, prent, RP-P-OB-101.995

Voorstelling van het beleg van de stad Breda in de jaren 1624 en 1625 door de Spanjaarden onder aanvoering van Ambrogio Spinola, op 6 bladen. Centraal staat een plattegrond van de belegerde stad, omgeven door belegeringswerken en kampementen. Op het middenplan, recht onder Breda, een tentenkamp. Op…

De Heilige Amond predikt in het bos

Jacques Callot, 1621 - 1627, prent, RP-P-OB-4806

Op een open plek in een bos predikt een bisschop (waarschijnlijk de Heilige Amond, maar ook wel geïdentificeerd met Severinus en Nicolaas) voor een groep vrouwen, mannen en kinderen. Op de achtergrond links een eenvoudig kerkje.

Wonderbare visvangst

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4690

Christus spreekt vanuit een boot een menigte mensen toe die op het strand staat. Achter hem halen drie mannen visnetten binnen. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Apostel Simon

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4770

Simon, ten voeten uit, een zaag en een boek in de hand. Op de achtergrond links is te zien hoe hij preekt tot een menigte; op de achtergrond rechts is te zien hoe hij door midden wordt gezaagd. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten,…

Aanbidding door de koningen

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4741

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.

Maaltijd in Emmaüs

Jacques Callot, 1621 - 1625, prent, RP-P-OB-4702

Christus gebruikt met twee mannen aan een ronde tafel een eenvoudige maaltijd. Deze prent is onderdeel van een vierdelige serie prenten met maaltijden waaraan Christus deelneemt.

Kruisiging

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4684

Christus aan het kruis tussen twee andere gekruisigden. Aan de voet van het kruis onder anderen de drie Maria's, Longinus met zijn lans (die juist Christus zijde verwondt) en de soldaten die dobbelen om zijn kleding. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12…

Huwelijk van Maria

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4726

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel voor de hogepriester, omringd door een groep mannen en vrouwen. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.