Entree van Karel IV van Lotharingen…

Jacques Callot, 1627, prent, RP-P-OB-20.613

In een grote feestzaal maakt Karel IV van Lotharingen met een gevolg van fakkeldragers en gewapende mannen zijn entree. Op de achtergrond de triomfwagens met de Zon, Vulcanus en Juno, Minerva en Venus. Langs de wanden van de zaal tribunes vol toeschouwers. Links op het balkon moet de hertogin van…

Johannes de Doper predikt tot de…

Jacques Callot, 1634 - 1635, prent, RP-P-OB-4651

Johannes de Doper staat, gehuld in een eenvoudig gewaad en met een staf in de hand, op een geïmproviseerd spreekgestoelte en spreekt een menigte mensen toe.

De Heilige Amond predikt in het bos

Jacques Callot, 1621 - 1627, prent, RP-P-OB-4806

Op een open plek in een bos predikt een bisschop (waarschijnlijk de Heilige Amond, maar ook wel geïdentificeerd met Severinus en Nicolaas) voor een groep vrouwen, mannen en kinderen. Op de achtergrond links een eenvoudig kerkje.

Sterfbed van Maria

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4733

Maria ligt in een bed, omringd door de apostelen. Een van hen staat met een brandende kaars naast haar, een ander met een opengeslagen boek. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en…

Opwekking van Lazarus

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4695

Christus staat, omringd door een grote groep mensen, in een grot bij een graf, waaruit een man opstaat (Lazarus). Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Twee pelgrims

Jacques Callot, 1622 - 1623, prent, RP-P-OB-20.912

Man en vrouw, gekleed in lompen, elk met een staf in de hand en een hoed met sint-jakobsschelp op het hoofd. Op de achtergrond pelgrims in een dorpje. Deze prent is onderdeel van een serie van 25 prenten met bedelaars en zwervers, zoals Callot die waarschijnlijk in Italië heeft gezien.

Titelprent voor prentserie 'Diverse…

Jacques Callot, 1621 - 1625, prent, RP-P-OB-102.961

Vijf dwergen, enkele gebocheld, staan om een zesde figuur heen. Deze zit op de hurken met ontblote billen, terwijl twee omstanders zijn jas of hemd omhoog houden. Op de opgetrokken kleding staan titel en maker van de prentreeks. Dit is namelijk de titelprent voor een serie van 20 prenten met…

Verering van de mens

Jacques Callot, 1621 - 1628, prent, RP-P-OB-4842

Ovale voorstelling van een aantal gesluierde mannen voor een Romeins keizer op een troon. Deze prent is onderdeel van een serie van drie prenten waarop verschillende soorten vereringen zijn verbeeld: de verering van God, de verering van de duivel en de verering van de mens.

Titelblad voor het boek 'Coustumes…

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-1930-70

Franse tekst en wapenschild in een cartouche in de vorm van een kruis, geplaatst op een sokkel. Aan weerszijden ervan personificaties: links de Rechtvaardigheid, rechts de Vrede.

Het martelaarschap van Thomas

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4792

Thomas wordt doodgestoken met speren voor een man op een troon. Boven deze scène is Thomas nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een speer in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15…