Gezicht op Château de Maisons

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-219-2

Gezicht op de orangerie en een…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-223

Gezicht op de cascades in de tuinen…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-224-1

Gezicht op Château de Saint-Maur

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-219-1

Gezicht op de grot en de cascades…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-224-2

Gezicht op Château de Madrid

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-218

Gezicht op het Château de…

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-184

Gezicht op Château d'Écouen

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-209-1

Trap naar Palais de Fontainebleau

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-190-1