Odilbald II

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5734

Juw Dekama

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5754

Ubbo

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5729

Juw Juwinga

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5752

Adelbold

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5727

Grote Pier (Grutte Pier)

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5758

Portret van Nicolaus Arnoldus

Anthony van Zijlvelt, 1680, prent, RP-P-1889-A-14800

Portret van Nicolaus Arnoldus, professor theologie in Franeker, op 61-jarige leeftijd. Hij staat in een studeervertrek, naast een tafel met een opengeslagen Bijbel. Onderaan in de marge een zesregelige tekst in Latijn.

Dibbaldus Segon

Simon Frisius, 1622, prent, RP-P-1905-5724