Geloof

Pieter Feddes van Harlingen, 1614 - 1615, prent, RP-P-1919-1930

De vrouwelijke personificatie van geloof staat met een houten kruis in een landschap met bomen.

Plattegrond van de grafkelder van…

Jacob Folkema, 1743 - 1790, prent, RP-P-OB-52.128

Plattegrond van de grafkelder van Oranje-Nassau onder de Nieuwe Kerk in Delft met de daarin geplaatste kisten, voorzien van nummers en letters.

Plattegrond van de grafkelder van…

Jacob Folkema, 1743 - 1790, prent, RP-P-OB-52.130

Plattegrond van de grafkelder van Oranje-Nassau onder de Nieuwe Kerk in Delft met de daarin geplaatste kisten, voorzien van nummers en letters.

Gezicht op de ruïne van het…

Coenraet Decker, 1680, prent, RP-P-1905-5697

Gezicht op de ruïne van het in 1572 verwoeste klooster Koningsveld nabij Delft. Linksboven de titel en een wapenschild met een kroon. Rechtsboven een banderol met informatie over de ruïne.

Gezicht op het Generaliteits…

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-16

Gezicht op het Generaliteits Kruitmagazijn van de Staten van Holland, gelegen in de Lage Abtswoudse polder ten zuiden van Delft. Op platbodems worden kruidvaten aangevoerd over het water.

Praalgraf boven de grafkelder van…

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-23

Interieur van de Nieuwe Kerk te Delft met het door Hendrick de Keyser ontworpen praalgraf boven de grafkelder van Oranje-Nassau.

Gezicht op het Prinsenhof te Delft

Coenraet Decker, 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-28

Gezicht op het Prinsenhof, het voormalige Sint-Agathaklooster, te Delft. Helemaal linksachter de voormalige zuidvleugel van het klooster, gedurende de zeventiende eeuw gebruikt als huisvesting voor de dochters van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal. Rechts daarvan de voormalige kloosterkapel,…

Plattegrond van Overschie

Johannes de Ram (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-35

Plattegrond van Overschie. Linksonder een cartouche met informatie en een legenda 1-8. Rechts daarvan twee vissers. Rechtsboven de titel en het wapen van Overschie. Rechtsonder een schaalstok van 60 onbekende eenheden.

Gezicht op het Pesthuis nabij Delft

Coenraet Decker (toegeschreven aan), 1678 - 1703, prent, RP-P-AO-11-30

Gezicht op het Pesthuis nabij Delft, gezien vanuit vogelvluchtperspectief.

Figuurstudie van een man

Cornelis van der Grient, 1858, prent, RP-P-1918-2239

Figuurstudie van een man met hoed, kijkend over zijn rechterschouder.