Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Apollo

Pieter Franciscus Martenasie, naar Charles Joseph Dominique Eisen, 1739 - 1789, prent, RP-P-OB-23.133

Apollo met lier tussen de wolken.

Allegorie op de schilderkunst

Daniël Herreyns (I), 1600 - 1649, prent, RP-P-1878-A-1033

Zittend vrouwfiguur in klassiek gewaad en met lauwerkrans op het hoofd wijst op een mansportret dat zij op schoot heeft en dat wordt ondersteund door een putto. Rechts een putto met schildersattributen.

Interieur van een kunstkabinet

Daniël Herreyns (I), 1600 - 1649, prent, RP-P-OB-55.384

Een schilder achter zijn ezel en een man aan een tafel in een interieur met vele schilderijen en kunstvoorwerpen.

Hoefsmid in een kampement

Robert van den Hoecke, 1632 - 1679, prent, RP-P-OB-3143

Een kampement met verschillende figuren en paarden bij een hoefsmid onder een afdak.

Soldaten op een rivieroever

Robert van den Hoecke, 1632 - 1679, prent, RP-P-OB-3150

Verschillende groepen soldaten bij een weg, links op de voorgrond rustende soldaten bij een tent, rechts soldaten bij een huis.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Nikolaas van Hoy, naar Rafaël, 1641 - 1679, prent, RP-P-1878-A-1069

Christus, zittend en met opgeheven vinger, in gesprek met de Samaritaanse vrouw met een emmer in haar handen bij de Bron van Jakob. Om hen heen enkele discipelen en op de achtergrond een stad. Joh. 4: 1-30.

De boetvaardige Maria Magdalena

Pieter de Jode (I), naar Pieter van Avont, 1590 - 1632, prent, RP-P-OB-7727

Maria Magdalena in de grot, met schedel onder haar rechterarm. Ze bidt tot God voor een kruis, dat door een engel omhoog gehouden wordt. Een tweede engel overhandigt haar een gesel. Op de voorgrond haar zalfpot en sieraden.

Gevangenneming van Christus en…

Cornelis Galle, naar Nicolaas van der Horst, 1630, prent, RP-P-1904-596

Op de voorgrond een interieur met dansende en musicerende hovelingen en minnende paren. Daarboven wordt Christus in de hof van Getsemane gevangen genomen door soldaten die zich met hellebaarden en lantaarns rond hem hebben verzameld. Links heeft Simon Petrus met een zwaard het rechteroor van de…

Heilige Familie en Heilige Anna

Pieter de Jode (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1628 - 1670, prent, RP-P-OB-7811

Patio met de Heilige Familie en de Heilige Anna. Anna heeft het Christuskind in haar armen. Jozef zit achter haar, slapend. Links een wieg met twee engelen erbij. Op de voorgrond een hond. De prent heeft een onderschrift in het Latijn.