Portret van Titiaan en zijn…

Anthony van Dyck, naar Titiaan, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Keizer Karel V omgeven door zijn…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1555, prent, RP-P-1992-35

Keizer Karel V zit op een troon, met een adelaar tussen zijn voeten. De adelaar heeft in zijn snavel een ring waaraan touwen zijn bevestigd waarmee de overwonnen vijanden van de keizer gebonden zijn. Links van de troon staan: Frans I, koning van Frankrijk, paus Clemens VII en de Turkse vorst…

Schelp, murex pecten

Wenceslaus Hollar, 1644 - 1652, prent, RP-P-1992-16

Verzoeking van Christus in de…

Wenceslaus Hollar, naar Adam Elsheimer, 1625 - 1664, prent, RP-P-1919-1997

Petrus en Johannes genezen een…

Wenceslaus Hollar, naar Adam Elsheimer, 1644 - 1652, prent, RP-P-OB-11.140

Petrus en Johannes lopen langs een kreupele die tegen de buitenmuur van de tempel zit en om aalmoezen vraagt. In de naam van Christus genezen ze de man die vervolgens weer kan lopen.

H. Bruno van Keulen

Wenceslaus Hollar, naar Gillis Backereel, 1649, prent, RP-P-1913-866

De heilige Bruno van Keulen, staand op een heuveltje met een boek in zijn hand. Zijn blik is gericht op twee cherubijnen op een wolk, zijn voet steunt op een rijksappel. In de verte ligt het door hem gestichte Grande Chartreuse, het moederklooster van de orde van de Kartuizers.

H. Erpho

Wenceslaus Hollar, 1649, prent, RP-P-OB-11.145

De heilige Erpho door een engel gelauwerd.

Hemelvaart van Maria

Wenceslaus Hollar (verworpen toeschrijving), naar Pieter van Avont, 1622 - 1652, prent, RP-P-OB-11.152

De paus en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.157

De paus zit links op zijn troon en kroont de keizer die voor hem knielt en zijn voet kust. Achter de troon staat de Dood. Ook tussen de geestelijken die getuigen zijn van de kroning staat de Dood.

De graaf en de Dood

Wenceslaus Hollar, naar Hans Holbein (II), ca. 1680, prent, RP-P-OB-11.164

Een graaf probeert te vluchten voor de Dood die dreigend een schild voor hem ophoudt.