Avondjapon

Van Kerm, ca. 1894 - ca. 1895, kleding, BK-1973-342

Japon, bestaande uit een lijf (a) samengesteld uit grijsbeige gelanceerde zijde met roze rozen en geelgroen fluweel en een rok (b) met sleep van hetzelfde satijn. Bijbehorende strik (c) van geelgroen fluweel. Model: (A) bloesend lijf voor en achter eindigend in een punt met een lage boothals en…

Jan Wtenbogaert

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1639, prent, RP-P-OB-570

Portret van Willem IV, prins van…

anoniem, 1747 - 1799, prent, RP-P-OB-104.677

Portret van Willem IV. In zijn linkerhand een commandostaf.

Allegorie op het herstel van Willem…

anoniem, 1787, prent, RP-P-OB-85.931

Orangistische allegorie op het herstel van stadhouder Willem V in 1787. De stadhouder staande op een voetstuk omhelst de Vrijheid en krijgt van Godsdienst het orakelblad (de Bijbel) aangerekt. Rechts kijken de deugden Voorzichtigheid, Gerechtigheid en Kracht goedkeurend toe. Op de voorgrond is de…

Allegorie op het herstel van de…

Adriaan de Lelie, 1815, prent, RP-P-1980-92

Allegorie op de hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, maart 1815. Centraal koning Willem I als Mars die de pijlen van de Unie bij elkaar bindt en overhandigt aan de Nederlandse Maagd. Hierachter een zuil versierd met een portret van Willem van Oranje en wapentrofeeën. Rechts op…

Rinaldo en Armida

Bernard Picart, naar François Chéreau (I), 1724 - 1783, prent, RP-P-1922-640

De geliefden Rinaldo en Armida rusten, omringd door putti, in Armida's tuin. Zij kijken in de spiegel om hun eigen verliefde aanblik in de ogen van de ander te kunnen zien. De twee ridders die op zoek waren naar Rinaldo kijken rechtsachter toe vanuit de struiken.

Portret van Hendrik Hooft Danielsz.

Noach van der Meer (II), 1787 - 1794, prent, RP-P-OB-23.463(R)

Portret van Hendrik Hooft Danielsz., burgemeester van Amsterdam, in een medaillon.

Een vrouw bij haar toilet

Joannes Bemme, naar Philip van Dijk, 1800 - 1841, prent, RP-P-1898-A-19736

Een vrouw staat voor een spiegel en vlecht haar haren. Op de achtergrond komt een bediende met een dienblad waarop een karaaf staat. Links op de voorgrond is een snaarinstrument te zien

Gedenkteken voor Johan Diederich…

Marten Houtman, 1783, prent, RP-P-1907-3159

Twee allegorische figuren bij een grafmonument. De godsvrucht wordt gepersonifieerd door een engel met vlam op het hoofd, die wijst naar een lichtstraal. De vriendschap wordt verbeeld door een wenende vrouw met een schedel onder haar voet en een lauwerkrans en enkele boeken op de grond naast haar.…

Portret van Lambert de Rycke

Pieter de Jode (II), naar Willem de Rouck, 1658, prent, RP-P-OB-7914

Busteportret van Lambert de Rycke op 82-jarige leeftijd, met kalot. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn en met vierkant randwerk. In de marge een vierregelig gedicht, in twee kolommen, in het Latijn en in het Nederlands.