Straat in Constantinopel

Marius Bauer, 1888, prent, RP-P-OB-16.537

Een straat met mensen in oosterse kleding. Rechts op de achtergrond twee minaretten van een moskee.

Galatabrug over de Gouden Hoorn in…

Marius Bauer, 1890, prent, RP-P-1943-329

Verschillende figuren op een brug, waaronder twee mannen met een draagkoets, mannen met lastdieren en enkele gesluierde vrouwen. Links op de achtergrond een moskee met twee minaretten.

Schip bij Beets

Jeanne Bieruma Oosting, 1917, prent, RP-P-1982-551

Een schip in het water bij het voormalig dorp Beets, dat tegenwoordig valt onder het dorp Beetsterzwaag. Op de achtergrond weilanden.

Blinde straatzanger

Marius Bauer, 1924, prent, RP-P-1950-153

Een blinde man loopt zingend over straat. Zijn rechterhand wordt vastgehouden door de jongen naast hem en in zijn linkerhand draagt hij een stok waar hij zich mee ondersteunt. Op de achtergrond verschillende zittende en staande figuren.

Kruidenbazaar in Caïro

Marius Bauer, 1926, prent, RP-P-1950-158

Figuren in een gang in een overdekte bazaar. Aan weerszijden van de gang schalen en vaten met kruiden. Aan het plafond hangen vlaggen en lantaarns.

Fakir in Benares

Marius Bauer, 1926, prent, RP-P-1950-165

Een halfnaakte man in kleermakerszit op een muur.

Knielende figuren rondom een…

Marius Bauer, 1897, prent, RP-P-1950-800

Een groep knielende en zittende figuren rondom een staande figuur. Rechts een tafel met enkele potten en kruiken.

Straat in Damascus

Marius Bauer, voor 1933, prent, RP-P-1953-578

Een man met tulband zittend op een ezel die door een kind over straat wordt geleid. Op de voorgrond nog drie figuren, waarvan één met een mand op het hoofd.

Oedipus en de sfinx

Johannes Josephus Aarts, 1881 - 1934, prent, RP-P-1937-568

Oedipus bij de ingang van de grot waar de sfinx zich ophoudt, een monster met het hoofd van een vrouw, het lichaam van een leeuw en de vleugels van een adelaar. Ze bevindt zich op een wenteltrap, die om de de dode, naakte lichamen van twee mannen en een vrouw cirkelt.

Twee mannen en een monster in een…

Johannes Josephus Aarts, 1881 - 1934, prent, RP-P-1937-587

Een bebaarde man in een mantel leunt achterover tegen een werktafel. Rechts van hem knielt een andere man. Ze kijken beiden naar links, waar zich een monster met holle ogen en het lichaam van een slang ophoudt. Op de grond liggen een omgevallen kruk en een opengeslagen boek.