Titelpagina voor "Poësies…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Clément Pierre Marillier, 1771, prent, RP-P-OB-52.614

Centraal de titel van het boek. Rondom de titel tuinornamenten en enkele putti. Onder de prent twee kussende putti in een schelp.

Titelpagina voor Johannes…

Johannes Goedaert, 1667, prent, RP-P-1937-740

Centraal op een banderol de titel van het boekwerk. Rondom de banderol allerlei insecten, onder andere een bij en een vlinder. Onder de banderol een cartouche met enkele insecten, onder andere twee motten.

Waarheid toont een schrijfster de…

Gilliam van der Gouwen, naar Gerard de Lairesse, 1688, prent, RP-P-OB-52.996

De personificatie van Waarheid toont een ovaal medaillon aan een vrouw die in een boek schrijft. In het medaillon een voorstelling van de geboorte van Venus. Achter hen een piëdestal met de titel van het boekwerk. Op het voetstuk het borstbeeld van Diana van Efese. Op de achtergrond rijdt Diana op…

Twee putti tonen Geloof een…

Gilliam van der Gouwen, naar A. Houbraken, 1712, prent, RP-P-OB-60.008

Twee putti tonen een banderol aan de zittende personificatie van het geloof. Op de achtergrond een wereldbol. In de handen van Geloof een kruis. Aan haar voeten aardse rijkdommen

Titelpagina voor: L. van den Bos,…

Arnold Houbraken, 1699, prent, RP-P-OB-48.926

Een mand met bloemen met daarboven 15 regels in het Nederlands. Onderaan het impressum. Titelpagina voor (de tweede uitgave van) een boek van Lambert van den Bos met in totaal twinting prenten van Arnold Houbraken.

Vijf uitbeeldingen van psalmen

Arnold Houbraken, 1701 - 1703, prent, RP-P-OB-48.938

Vijf uitbeeldingen van psalmen, met middenin een cartouche waarop de titel in zeven regels in het Nederlands en de naam van de schrijver. Linksboven psalm 25 met een vrouw in gebed aan een tafel, rechtsboven psalm 56 met koning David en de neerdaling van de heilige Geest in de vorm van een duif,…

Triomfwagen van Mercurius

Gilliam van der Gouwen, naar François de Kaarsgieter, 1698, prent, RP-P-OB-60.007

Voor een triomfboog de triomfwagen van Mercurius, getrokken door saters. Mercurius zit in de triomfwagen. Naast hem Minerva met een standaard waarop de titel van het boekwerk. Naast de triomfwagen de personificaties van muziek en dichtkunst.

Titelpagina voor: L. van den Bos,…

Arnold Houbraken, 1683, prent, RP-P-OB-48.929

Faam, met een lauwerkrans en een trompet, boven schepen op het water. Uit haar trompet komt de tekst: Altijtneering. Daarboven 17 regels in het Nederlands. Onderaan het impressum. Titelpagina voor deel 2 van (de eerste uitgave van) een boek van Lambert van den Bos met in totaal twinting prenten van…

Titelpagina voor "Begin ende…

Hessel Gerritsz, 1646, prent, RP-P-OB-52.606

Centraal buigen twee Nederlandse ontdekkingsreizigers en twee cartografen voor de troon van een inheemse koningin (de personificatie Amerika?) en haar gevolg. De koningin wijst naar allerlei schatten die de afgevaardigden in ontvangst mogen nemen. Op de voorgrond twee tritons aan weerszijden van de…

Paus op een varken

Arnold Houbraken, 1685 - 1687, prent, RP-P-1878-A-1061

Een paus, herkenbaar aan zijn tiara, zit op een varken en voert zijn eigen uitwerpselen aan dit beest. Op de achtergrond enkele toeschouwers. Bovenaan een banderol met de titel.