Lijkstatie van Willem IV, 1752

Jacobus Buys, 1752 - 1754, prent, RP-P-1939-1445

De lijkstatie van de begrafenis van Willem IV, prins van Oranje Nassau op 4 februari 1752 te Delft. Onderdelen van de stoet zijn genummerd van 1 -77, onder de voorstelling de legenda.

Gestrande walvis op het strand te…

Esaias van de Velde, 1614 - 1615, prent, RP-P-1926-238

Volgens het onderschrift in de cartouche strandde deze potvis op het strand van Noordwijk op 28 december 1614. De lengte van het dier telde 58 voeten. Van de Velde documenteert met deze prent de gebeurtenis. Hij toont de werklieden die zich met de grote vis bezighouden en de modieus geklede…

Brand van het oude Stadhuis te…

Reinier Nooms, 1652, prent, RP-P-1888-A-12758

De brand van het oude stadhuis op de Dam op 7 juli 1652. Het stadhuis brandend, het dak ingestort. Door de rook heen is de Westertoren zichtbaar. Vele mensen op de Dam; zij helpen met blussen en dragen water en ladders aan, toeschouwers worden op afstand gehouden.

Allegorie op de vrede met Engeland,…

Salomon Savery, 1674, prent, RP-P-OB-15.073

Allegorie op de Vrede van Westminster met Engeland op 19 februari 1674 waarmee een eind kwam aan de derde Engelse Oorlog. Centraal de Hollandse Maagd met de geknechte Franse krijgsgod aan haar voeten, links de verslagen wapens van de bisschoppen van Munster en Keulen. Links de Spaanse onderhandelaar…

De Walvis gestrand tussen Noordwijk…

Cornelis van Kittensteyn, naar Pieter de Molijn, 1629, prent, RP-P-OB-47.613

De Walvis gestrand tussen Noordwijk en Zandvoort, 4 januari 1629. Dode potvis liggend op het strand. Met veel bezoekers en koetsen op het strand, op de achtergrond de duinen. Onderaan een gezicht op de walvis van achteren met twee vissers aan weerszijden. Met links en rechts onderschriften in het…

Aankomst van de vijf Spaanse…

Simon Frisius, 1608 - 1610, prent, RP-P-1948-313

Aankomst van de vijf Spaanse ambassadeurs te Rijswijk voor de vredesonderhandelingen te Den Haag, februari 1608. Maurits en Spinola geven elkaar de hand. De ambassadeurs worden begroet bij een laan met aan weerszijden rijen toeschouwers. Rechts enkele mensen in een slede.

De investituur van Maurits met de…

anoniem, naar Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-52.301

De investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613. Maurits krijgt in de grote zaal van het Binnenhof te 's-Gravenhage door een heraut de kouseband omgedaan in aanwezigheid van de Engelse ambassadeur, Johan van Oldenbarnevelt, de leden van de Staten-Generaal en vele andere…

Vreugdevuren te Den Haag na de…

Simon Frisius, 1609, prent, RP-P-OB-52.300

Gezicht op het Buitenhof, de Vijverberg en de Gevangenpoort te Den Haag waar kanonschoten worden gevuurd en vreugdevuren branden ter viering van de afkondiging van het Bestand, 21 april 1609.

Vuurwerk op de Hofvijver ter…

Daniël Marot (I), 1702, prent, RP-P-OB-76.824

Vuurwerk ter viering van de overwinning bij Vigo, 1702. Uitvoerige afbeelding van het vuurwerk afgestoken op last van de Staten-Generaal op een stellage in de Hofvijver te Den Haag op 13 december 1702. In het midden van de vijver een stellage met een tempel van Mars versierd met acht voorstellingen…

De Spaanse zilvervloot genomen bij…

anoniem, 1702, prent, RP-P-OB-76.820

Uitvoerige voorstelling van het veroveren en verbranden van de Franse en Spaanse schepen door de gecombineerde vloot van Engelse en Hollandse schepen in de baai bij Vigo, op 23 oktober 1702. Op de voorgrond een cartouche met een kaartje van de Spaanse kust. Op het blad onder de plaat een gedrukte…