Lidmaatschapskaart voor de…

Reinier Vinkeles, naar W.N. Koopman, 1795, prent, RP-P-OB-85.573

Proefdruk van een lidmaatschapskaart voor de Vaderlandsche Sociëteit te Utrecht, opgericht 1795. Drie putti rond een medaillon met de zinspreuk "Voor Eendragt en het Algemeen Welzyn". De putti dragen als attributen de speer met vrijheidshoed, weegschalen van de Rechtvaardigheid en zwaard met krans…

Lidmaatschap Martin Hardie van de…

George William Eye, 1904, prent, RP-P-1995-232

Lidmaatschap van de Royal Society of Painter-Etchers and Engravers voor Martin Hardie, 11 maart 1920. Tekst in kader:"His Majesty the King...of the honour, interest and dignity of the said Society. And the Secretary is hereby directed to insert your name in the roll of the fellows. Dates this 11th…

Bewijs van lidmaatschap van…

Pieter Hendrik Jonxis, naar Cornelis van Cuylenburgh (II), 1787, prent, RP-P-OB-47.818

Bewijs van lidmaatschap van J. L. van Velthoven van de Utrechtse burgersociëteit Concordia. In een kader staan onder andere naam en lidmaatschapsnummer. Het bewijs is versierd met diverse wapens, twee medaillons en twee vrouwelijke figuren met een hoed op stok en een bundel pijlen, symbolen van…

Lidmaatschapsbewijs van de…

Monogrammist MBVL, naar J. Wennink, 1795, prent, RP-P-OB-77.608

Lidmaatschapsbewijs van de Amsterdamse Clubisten, 19 januari 1795. Een Bataaf met steek en cocarde op, houdt, net als de klassieke held Mucius Scaevola, zijn rechterhand met sabel in het vuur op een altaar. In zijn andere hand houdt hij een banier met oningevuld Lr. Op het altaar het oningevulde…

Lidmaatschapskaart van de…

Leendert Brasser, naar Quirinus van Amelsfoort, 1787, prent, RP-P-1909-1618-1

Lidmaatschapskaart van de Vaderlandsche Sociëteit te 's-Hertogenbosch, ca. 1787. Kaart waarop de naam van het lid niet is ingevuld. Met allegorische voorstelling waarin de Vrijheid met speer en stralende vrijheidshoed toeziet hoe Hercules de Hydra verslaat.

Lidmaatschapskaart voor de…

Reinier Vinkeles, naar W.N. Koopman, 1795, prent, RP-P-OB-85.572

Proefdruk van een lidmaatschapskaart voor de Vaderlandsche Sociëteit te Utrecht, opgericht 1795. Drie putti rond een medaillon met de zinspreuk "Voor Eendragt en het Algemeen Welzyn". De putti dragen als attributen de speer met vrijheidshoed, weegschalen van de Rechtvaardigheid en zwaard met krans…

Lidmaatschapskaart van J.C. Austen…

Izaak Jansz. de Wit, naar Pieter Gaal, 1798, prent, RP-P-1909-1618-2

Lidmaatschapskaart van de Vaderlandsche Sociëteit te Middelburg, 1798. Kaart waarop de naam van het lid Jacobus Egmondt Austen is ingevuld en de namen van de president en secretaris. Plaquette staande in de wolken en waartegen de speer met vrijheidshoed leunt, met brandend altaar, boek, erekrans van…

Lidmaatschapsbewijs van…

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.476

Voorgedrukt oningevuld lidmaatschapsbewijs van de vergadering van de schutterij van een wijk te Amsterdam, 1795. Stenen plaquette met pilasters en wapentrofeeën.

Bewijs van lidmaatschap van de…

Pieter de Mare, 1795, prent, RP-P-OB-86.480

Voorgedrukt oningevuld bewijs van lidmaatschap van de Vaderlandsche Societeit voor Vrijheid Gelijkheid en Broederschap, te Arnhem, ca. 1795. Bovenaan een burger en een militair zittend onder een vrijheidsboom.

Lidmaatschapsbewijs van…

anoniem, 1795, prent, RP-P-OB-86.475

Voorgedrukt lidmaatschapsbewijs van de vergadering van de schutterij van wijk 34, te Amsterdam (?) 1795. Stenen voetstuk ingevuld met de naam van de burger J.C. Pruysenaar. Aan weerszijden de Vrijheid en de Gelijkheid, bovenop wapens.