Première Journée: Marche du Roy, et…

Israël Silvestre, 1664 - 1673, prent, RP-P-1992-30

Lodewijk XIV in een praalwagen in een stoet van hoflieden te paard, die in een cirkel rondrijden in een van de priëlen in de tuin van Versailles. Op de voorgrond de hoofden van een rij toeschouwers, op de rug gezien. Daaronder, in een draperie, de titel. De eerste dag van een serie feesten, door…

Titelpagina van: Les plaisirs de…

Israël Silvestre, naar Jean Lepautre, 1664 - 1674, prent, RP-P-1992-26

Titelpagina van de serie 'Les Plaisirs de l'Isle enchantée, ou les festes, et divertissements du Roy, à Versailles, Divisez en trois journées, et commencéz le 7me Jour de May, de L'année 1664' Op de voorgrond een vignet dat de hele breedte van het blad beslaat met de titel, gedecoreerd met een rand…

Audiëntie van Cornelis Hop bij de…

Simon Fokke, naar Louis-Michel Dumesnil, 1747 - 1759, prent, RP-P-OB-83.494

Audiëntie van de ambassadeur van de Staten-Generaal Cornelis Hop bij de jonge koning Lodewijk XV, 23 juli 1719. De ambassadeur met zijn gevolg staande voor het kind in een troonzaal. In het onderschrift de titel en de legenda 1-9 en a-b.

Spiegelgevecht op het IJ ter ere…

Barent de Bakker (toegeschreven aan), naar Hermanus Petrus Schouten, 1780 - 1782, prent, RP-P-OB-83.478

Spiegelgevecht gehouden op het IJ; waarschijnlijk in 1716 of 1717 ter ere van het bezoek van de Russische tsarina (Catharina I) of ter ere van het tweede bezoek van tsaar Peter de Grote in 1717.

Blad met tien voorstellingen van de…

Hendrik Causé, naar Peter Paul Rubens, 1691, prent, RP-P-OB-7116

Blad met tien voorstellingen van de intocht van de Kardinaal Infant Ferdinand van Oostenrijk als de nieuwe landvoogd voor de Spaanse Nederlanden, te Antwerpen op 5 mei 1635. Verschillende beroemde gebouwen in Antwerpen en de speciaal voor deze gebeurtenis opgerichte triomfpoorten.

Plundering van het koffiehuis…

Reinier Vinkeles, 1751 - 1812, prent, RP-P-OB-83.501

Nachtelijke plundering door een oproerige menigte van het koffiehuis Quincampoix in de Klaverstraat te Amsterdam waar veel windhandel gedreven werd, 5 oktober 1720.

Springen van de Haagse Kaper de…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-77.409

Het in de lucht vliegen van de Haagse Kaper de "Dappere Patriot" in een gevecht met het Engelse schip de "Camelon", op 14 augustus 1781. Gemerkt rechtsboven: XIV.D.Pl.IX.

Intocht van Ernst van Oostenrijk te…

Simon Frisius, 1621 - 1622, prent, BI-1958-935-215

Intocht van aartshertog Ernst van Oostenrijk, aangesteld als landvoogd over de Zuidelijke Nederlanden, te Brussel, 30 januari 1594. De stoet trekt langs triomfpoorten en Standbeelden van Oostenrijkse keizersopgesteld op de Grote Markt te Brussel. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn.…

Beleg van Grave door Maurits, 1602

Simon Fokke, 1782 - 1784, prent, RP-P-OB-80.629

De stad Grave, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder prins Maurits, 18 juli - 20 september 1602. Gezien vanuit het legerkamp van de prins. Links een trompetter, rechts de prins te paard.

Maurits breekt het beleg van Grol…

Simon Frisius, 1621 - 1622, prent, BI-1958-935-222

Maurits breekt het beleg van Grol, het tegenwoordige Groenlo, op, 18 juli 1595. Grol wordt ontzet, het beleg door prins Maurits aangevangen op 4 juli wordt afgebroken. Het leger van Mondragon ziet toe hoe het Staatse leger de aftocht blaast. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Genummerd:…