18 resultaten gevonden


Jan Honkoop Reinier Vinkeles, 1784, prent, RP-P-1918-1750

Gedenkzuil in een bos voor de dichteres Juliana Cornelia de Lannoy. Op het monument een huilende putto en een treurende vrouw.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1768, prent, RP-P-OB-65.944

Titelpagina met een man die onder het toeziend oog van katholieke geestelijken een brief schrijft. Op de voorgrond vijf putti met wapens.

Pieter van der Eyk, erven Frans Houttuyn Reinier Vinkeles, 1767, prent, RP-P-1908-129

Portret van Willem V in een ovaal. In een kader zijn naam en titels.

Joannis Jacobus Bijlaert, 1768, prent, RP-P-BI-5489

Portret van de Leidse boekhandelaar Pieter van der Eyk, weergegeven als tekening welke met twee spijkers op een achtergrond is bevestigd. Aan de prent is een blad bevestigd met handgeschreven opschrift.

Jan Honkoop Reinier Vinkeles, 1783, prent, RP-P-OB-65.794

Titelpagina voor 'Nagelaten dichtwerken' van Juliana Cornelia Baronesse de Lannoy, met een putto met een bazuin en een gedoofde kaars. Achter de putto een zuil waarop een wierookvat met een slang.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1765, prent, RP-P-OB-65.946

Titelprent met de personificatie van Europa op een troon, met in de hand een scepter en een tempeltje. De koning van de Moren legt zijn scepter en kroon voor de voeten van Europa.

Pieter van der Eyk & Daniel Vijgh Reinier Vinkeles (II), 1772, prent, RP-P-OB-62.994

Portret van Maria van Utrecht, echtgenote van Johan van Oldenbarnevelt. Bovenaan haar wapenschil.

Pieter van der Eyk, erven Frans Houttuyn Reinier Vinkeles, 1767, prent, RP-P-OB-104.775

Portret van Willem V in een ovaal. In een kader zijn naam en titels.

Balthazar Huydecoper, Pieter van der Eyk Reinier Vinkeles, 1768, prent, RP-P-OB-62.798

Portret van de dichter Willem van der Pot op 63-jarige leeftijd. Zijn arm leunt op een tafel waarop een lier, een inktpot en beschreven vellen papier.

Pieter van der Eyk, Gerrit de Groot en Zoon Reinier Vinkeles, 1765, prent, RP-P-OB-65.942

Titelpagina met drie vrouwen die een boek schrijven. Op de voorgrond schermt Minerva enkele vechtende mannen met tulbanden af met een gordijn.

Einde van alle 18 resultaten Terug naar boven