1.489 resultaten gevonden


Reinier Vinkeles, 1786, prent, RP-P-OB-77.888

De Germaanse veldheer Arminius, leider van de stam der Cherusken, wordt in 19 (volgens Muller in het jaar 17) door leden van zijn eigen stam vermoord.

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.053

Begrafenis van heilige Jeroen van Noordwijk te Egmond. Begrafenisoptocht naar de abdij. FM dateert deze gebeurtenis 835(?). De heilige stierf ca. 856, zijn resten werden tussen 983-988 overgebracht naar de Egmondse abdij.

Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1785, prent, RP-P-OB-78.089

Gravin Ada belegerd door de burggraaf van Leiden, Philips van Wassenaar, op de burcht van Leiden waar ze zich verschanst had, 1204.

Reinier Vinkeles, 1787, prent, RP-P-OB-78.161

Arent van Benschop, Jan van Renesse en hun troepen verdrinken in de Lek bij Beusichem, na de nederlaag van de Vlamingen bij Zierikzee, 16 augustus 1304.

Reinier Vinkeles, 1785, prent, RP-P-OB-79.045

Interieur met knielende vrouw voor man. Sabina van Beieren smeekt de hertog van Alva om genade voor haar ter dood veroordeelde man, de graaf van Egmond, begin juni 1568.

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-79.134

Herman de Ruiter met zijn mannen verkleed als monniken overvallen de slotvoogd en nemen het Slot Loevestein in, 9 december 1570.

Reinier Vinkeles, 1791, prent, RP-P-OB-79.189

Spaanse soldaten onder Bossu beschieten het standbeeld van Erasmus te Rotterdam, 1572. Links een gebarende priester.

Reinier Vinkeles, 1795, prent, RP-P-OB-79.228

Wigbolt Ripperda doet aan het begin van het beleg van de stad door de Spanjaarden een beroep aan de burgers en schutterij van Haarlem om de stad te verdedigen, december 1572.

Reinier Vinkeles, 1791, prent, RP-P-OB-79.502

De katholieke oud-burgemeesters Quirijn Dirksz. Talesius en Lambert Jacobszoon worden uit wraak samen met nog tien andere personen door woedende Haarlemse soldaten op 27 mei 1573 uit wraak opgehangen. Onderweg naar de galg wordt Talesius getroost door zijn vrouw en dochter.

Reinier Vinkeles, 1787, prent, RP-P-OB-79.538

Maximiliaan de Hennin, graaf van Bossu als krijgsgevangene Hoorn binnen gebracht, oktober 1573. De graaf wordt op straat door omstanders uitgejouwd en bespot.