73 resultaten gevonden


Joannis Jacobus Bijlaert, 1768, prent, RP-P-BI-5489

Portret van de Leidse boekhandelaar Pieter van der Eyk, weergegeven als tekening welke met twee spijkers op een achtergrond is bevestigd. Aan de prent is een blad bevestigd met handgeschreven opschrift.

Reinier Vinkeles, Cornelis Bogerts anoniem, 1787 - 1799, prent, RP-P-OB-85.701

Aanhouding van het rijtuig met prinses Wilhelmina van Pruisen door een exercitiegenootschap bij Goejanverwellesluis, 28 juni 1787.

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1785 - 1795, prent, RP-P-OB-85.380

Paniek onder de kerkgangers in de Grote Kerk te Leeuwarden, 26 januari 1785. Bij pogingen van het publiek om uit de kerkzaal te komen worden vier mensen vertrapt, een man hakt met een bijl de deur open.

Cornelis Bogerts, Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-1927-279

Vredesonderhandelingen tussen de Geallieerden (Republiek, Engeland en Oostenrijk) en Frankrijk en Pruisen om de Oostenrijkse Successieoorlog te beëindigen, oktober 1748.

Reinier Vinkeles, 1795 - 1797, prent, RP-P-OB-84.577

Stadhouder Willem V, prins van Oranje, neemt op 9 maart 1763 voor het eerst zitting in de Raad van State.

Jacobus Buys Reinier Vinkeles, 1782, prent, RP-P-OB-85.185

Allegorie op de Zeeslag bij Doggersbank tussen de Nederlandse en de Britse vloot op 5 augustus 1781. De prins Willem V met gevolg staande tegenover de Nederlandse Maagd met lans en vrijheidshoed en biedt zijn diensten aan.

Reinier Vinkeles, 1788, prent, RP-P-OB-82.034

Het overvaren van de ketting in de Medway door kapitein Jan van Brakel met zijn schip de Vreede en de branders Suzanna en Pro Patria, 22 juni 1667. Episode uit de tocht naar Chatham en de vernietiging van de Engelse vloot op 20-23 juni 1667 door de Hollandse vloot onder De Ruyter.

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1787 - 1795, prent, RP-P-OB-85.699

Aanhouding van het rijtuig met prinses Wilhelmina van Pruisen door een exercitiegenootschap bij Goejanverwellesluis, 28 juni 1787. Gemerkt rechtsboven: XVII.D.Pl.XII.

Reinier Vinkeles, 1775, prent, RP-P-2009-576

In kader ontwerp voor een plafond van de achttiende-eeuwse schouwburg op het Leidseplein. Onderaan een kroonlijst met wapenschild met schip geflankeerd door attributen van de kunsten. Daarboven een schaalaanduiding. Daarboven ontwerp in rondboog waarin verschillende attributen zijn verwerkt (van…

Jacobus Buys, Johannes Allart Reinier Vinkeles, 1785, prent, RP-P-OB-64.165

Geschiedenis schrijft de historie. Allegorische voorstelling waarin de personificatie van Geschiedenis zittend een woordenboek schrijft, achter haar de Vrijheid, in de lucht de Faam. Titelprent voor Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok.