Don Pascale rukt, in het bijzijn…

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-1896-A-19368-1589

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, naar Jan Caspar Philips, 1739, prent, RP-P-OB-83.729

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1739. Mercurius staande op een voetstuk, in de wolken de Vrede met een hoorn van overvloed. Op de voorgrond Europa, in de verte Gulik en Berg.

Ontvoering van Europa gadegeslagen…

Cornelis Martinus Vermeulen, naar Adriaen van der Werff, 1728, prent, RP-P-OB-15.712

De ontvoering van Europa door Jupiter in de gedaante van een stier. Britannia, gepersonifieerd door Themis als personificatie van Gerechtigheid ,zit met weegschaal en zwaard getroond tussen twee zuilen onder een draperie en kijkt toe. Links zit een vrouw naast een brandend altaar. Rechts staat een…

Titelpagina voor de Europische…

Pieter Sluyter, 1707, prent, RP-P-OB-83.272

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XVIII, eerste deel van 1707. Allegorische vrouwenfiguur (Overwinning of Eer) zittend op een voetstuk, aan haar voeten de Nederlandse Leeuw. Op de voorgrond de Hoop en de godin Diana (?) bij een embleem van Italia Restituta.

Titelpagina voor "Les coups de…

Caspar Luyken, 1697, prent, RP-P-1896-A-19368-1121

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-51.486

Allegorische voorstelling met figuren uit het Oude Testament. Links Adam en Eva, Isaak en Abraham en Noach. Rechts Mozes en Aäron en koning David. Christus troont op een wolk in de hemel, omringd door de symbolen van de vier evangelisten. Boven zijn hoofd brandt de vlam van geloofsijver. Hij…

Europa in een bibliotheek

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1718, prent, RP-P-OB-51.507

De vrouwelijke personificatie van Europa zit op een paard in een bibliotheek. In haar handen een scepter en een hoorn des overvloeds. Ze wordt vergezeld door putti met attributen die de kunsten en wetenschappen symboliseren. Op de achtergrond twee mannen in een werkplaats.

Titelpagina voor de Europische…

Jan Ruyter (toegeschreven aan), naar Jan Ruyter, 1737, prent, RP-P-OB-83.710

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1737. Mercurius reikt Europa een blad over oorlog en vrede, op de achtergrond Constantinopel.

Natuurlijke Wet ontsluierd door…

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1744, prent, RP-P-1904-692

De Wet van de Natuur, in de persoon van Venus, omarmt het Gelijk. Zij houdt een zwaard in de hand. De Wetenschap ontsluiert en de Waarheid verlicht de Wet van de Natuur. Putti, die het genie van de schrijver Richard Cumberland, overwinnen de Fout van Thomas Hobbes, die op de grond ligt. Titelpagina…

Muze en putti zitten bij…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1964-3399

Een muze en putti zitten bij het grafmonument van dichter Arnold Moonen. Op een wolk ligt Faam, zij blaast op een bazuin. Het landschap op de achtergrond toont de berg Parnassus met de muzen en Pegasus.