Spotprent op de Franse invasie,…

James Sayers, 1795, prent, RP-P-1981-52

Spotprent op de onderschatting door de Engelse oppositie van de dreiging van een mogelijke Franse invasie in 1795. Franse sansculotten zittend op dikke Nederlanders stomen af op Engeland. Voorstelling geprojecteerd met een toverlantaarn ('ombres chinoises') en bewonderend gade geslagen door een…

De partijen vechten om Castilië,…

anoniem, 1706, prent, RP-P-OB-83.053

Spotprent op de partijen vechtend om Castilië, 1706. Bovenop een kasteel zitten Karel III, de keurvorst van Beieren en Lodewijk XIV. Anderen proberen op de toren te klimmen. In de plaat verzen in het Nederlands en Frans. Spotprent op de situatie in het jaar 1706 in de Spaanse Successieoorlog.…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-83.541

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door onder anderen personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan). De wagen wordt…

Spotprent op de dichter Joan…

Bernard Picart (toegeschreven aan), naar Bernard Picart, 1716, prent, RP-P-OB-80.734

Spotprent op de dichter Joan Pluimer, 1716. Een vrouw voorstellende de Amsterdamse Schouwburg met een vaandel waarop IJver staat, treedt de personificatie van de Dichtkunst tegemoet. Op de voorgrond tuimelen de dichter Pluimer, een vrouw met een pastei en de naakte Venus met Cupido over elkaar heen.…

Allegorie op de onenigheid tussen…

Jan Marlais, naar Romeyn de Hooghe, 1684, prent, RP-P-1937-2139

Allegorie op de onenigheid tussen Amsterdam en Willem III, 1684, in de vorm van een fabel. De herder (Willem III) probeert de zevende koe bij de rest van de kudde te houden om zich tegen de wolf (Frankrijk) te kunnen verdedigen. Een vos jaagt de koeien op. Met onderschrift van één regel. Onder de…

Spotprent op de Roomse kerk, 1616

anoniem, 1616, prent, RP-P-1957-7A

Spotprent op de misbruiken van de Roomse kerk, 1616. Links de hellemond met duivels. Een valse profeet in schaapskleren predikt uit een boek. Hervormers Calvijn en Luther hakken een boom om waarin de paus en de Hoer van Babylon zitten. Aan deze boom en aan een tweede boom gemerkt Inquisitie trekt…

De zieltogende Anjouse Monarchie…

Abraham Allard (toegeschreven aan), naar anoniem, 1711, prent, RP-P-OB-83.133-97

De zieltogende Anjouse Monarchie (plaat c), 1711. Derde plaat in een groep van 4 allegorieën op het falen van de hertog van Anjou als koning Filips V van Spanje. De ezel (Spanje) en de hertog dansend op een terras. Met opschriften en verzen in het Nederlands en Frans. Onderdeel van de Platen over…

Politieke biljardspel in Duitsland,…

anoniem, 1758, prent, RP-P-1909-399

Spotprent waarin de strijdende partijen uit de Zevenjarige Oorlog in het jaar 1758 een potje biljard spelen op de kaart van Oost-Europa. Tot de spelers behoren: Pruisen, Hannover, Frankrijk, Rusland, Saksen, Zweden, Denemarken, Spanje, Polen en Zwitserland. De Nederlander is bij het schouwspel…

Groot-Brittannië als het middelpunt…

Charles Williams, 1807, prent, RP-P-1908-2207

John Bull (Groot-Brittannië) als een stralende zon, het gelukkige en veilige middelpunt van een vijandig zonnestelsel. Hij wordt omringd door zijn satellieten of planeten: allerlei vijanden waaronder de Corsicaanse komeet (Napoleon), de Amerikaanse sidderrog (Torpedo) en de Hollandse kikvors.

De Rijsselse Tuimelaar, 1708

Carel Allard (toegeschreven aan), 1708, prent, RP-P-OB-83.133-80

De Rijsselse Tuimelaar. Spotprent naar aanleiding van het beleg en de inname van Lille (Rijssel) door de geallieerden, 23 oktober 1708. Een soldaat schiet een postduif uit de lucht. Opschriften en verzen in de plaat in het Nederlands. Onderdeel van: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9…