Trekking van een loterij te…

Pieter van den Berge, 1710 - 1719, prent, RP-P-OB-80.745

Trekking van een loterij te Amsterdam, ca. 1710-1719. De trekking van een loterij wordt door een kind gezeten op een balkon tussen twee bussen gemerkt Nummers en Naamen en Prysen en Nieten. Op de prent staat bovenaan gedrukt (om in te vullen): Ter Gedachtenis van de Loterye van ... hebbe ik ... dese…