Onschuldige Christenen worden…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10377

De personificatie Vervolging (Persecutio) brengt met een speer twee onschuldige christenen, een moeder en kind, om het leven. In de achtergrond worden burgers gedood door verdrinking, verbranding, onthoofding of ophanging. De prent heeft een Nederlands, Latijns en Frans onderschrift en maakt deel…

Seks en alcohol smoren alle…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-BI-6576

De personificatie van Vroomheid (Pietas) wordt door Wellust (Venus) en Drankzucht (Bacchus) gewurgd. In de achtergrond wordt Vroomheid begraven (links), terwijl Drankzucht en Wellust triomfantelijk het klooster worden binnengedragen. De prent heeft een Nederlands, Latijns en Frans onderschrift en…

Tobits blindheid

Symon Novelanus, 1560 - 1590, prent, RP-P-OB-24.189

Links op de achtergrond vertelt Tobias aan zijn vader Tobit dat er een vermoorde man op straat ligt. Anna maakt de maaltijd klaar. Rechtsachter begraaft Tobit het lichaam van de vermoorde man. Na de begrafenis valt Tobit in slaap tegen de muur van zijn huis. Een vogel vliegt boven zijn hoofd en de…

Slag bij Gembloers, 1578

Frans Hogenberg, 1588, prent, RP-P-2009-772

Slag bij Gembloers, 31 januari 1578. Veldslag waarbij het Staatse leger verslagen wordt door het leger van Farnese. In de verte de stad Namen. Gedrukt met een cache over het onderschrift.

Huwelijksnacht van Tobias en Sara

Symon Novelanus, 1560 - 1590, prent, RP-P-OB-24.194

Voordat Tobias met zijn vrouw Sara sliep legde hij de lever en het hart van de vis op een vuur om de demon, waarvan Sara bezeten was en die alle mannen waarmee ze zou trouwen had gedood, te verdrijven. Op de achtergrond vlucht de demon weg en wordt hij door Rafaël vastgebonden aan een boom. Door het…

Dronkenschap van Noach

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11025

Nadat Cham zijn vader Noach dronken en naakt in een tent heeft gevonden en hem bespot heeft, komen zijn broers, Sem en Jafet, om achterwaarts het lichaam van hun vader met een mantel te bedekken. Rechtsachter eet Noach van de druiven van zijn wijngaard. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit…

Rijkdom en Macht doen hun intrede…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-BI-6574

De personificatie van Rijkdom en Macht (Divitiae Potentiaque) met de attributen geld (een beurs) en privileges (een gezegeld document). In de achtergrond de bouw van een kerk. Rechts knielt de keizer van het Roomse Rijk voor de paus. Ook de katholieke kerk krijgt met andere woorden macht en rijkdom.…

Vijf termen of balusters en vijf…

Gabriel Kramer, 1610, prent, RP-P-1992-1-8

Linksboven staat een man met zijn armen over elkaar. Blad 3 uit serie van titelblad en 28 bladen.

Mozes slaat water uit de rots

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11037

Mozes heeft met zijn staf op de rots geslagen, waardoor er water uitstroomt. Het volk vult de kruiken. Op de achtergrond ligt het kamp van de Israëlieten. Naar de Bijbelverhalen in: Ex 17:1-7 en Num. 20:1-13. Onderaan in de marge een verklarende tekst in het Latijn en een foutieve verwijzing naar…

Hagar in de woestijn

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11030

Sara biedt links in het huis haar dienares Hagar aan Abram aan, omdat Sara geen kinderen kan krijgen. Als Hagar zwanger wordt maakt Sara haar het leven zo zwaar dat ze vlucht. Rechts zit Hagar in de woestijn bij een bron, waar een engel van de Heer haar aanspreekt en haar opdraagt om terug te gaan.…