De Spaanse furie te Antwerpen in…

Frans Hogenberg (toegeschreven aan), naar Frans Hogenberg, 1577, prent, RP-P-OB-76.862

Gecombineerde voorstelling op één blad van zeven episoden uit de Spaanse Furie te Antwerpen 4-5 november 1576. In het midden het plan van de stad; bovenaan naast elkaar: Spaanse regering te Brussel afgezet en het beschieten van Antwerpen door Spaanse troepen; naast het plan links: furie op straat,…

Gods verbond met Abraham

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11029

God belooft aan Abraham een kind en toont aan hem, op de achtergrond, de sterren om hem te laten zien hoeveel nakomelingen hij zal krijgen. In opdracht van God snijdt Abraham een koe, geit en ram door midden en legt daar een tortelduif en gewone duif bij. Rechts jaagt Abram de gieren weg, die op de…

Onschuldige Christenen worden…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10377

De personificatie Vervolging (Persecutio) brengt met een speer twee onschuldige christenen, een moeder en kind, om het leven. In de achtergrond worden burgers gedood door verdrinking, verbranding, onthoofding of ophanging. De prent heeft een Nederlands, Latijns en Frans onderschrift en maakt deel…

Huwelijksnacht van Tobias en Sara

Symon Novelanus, 1560 - 1590, prent, RP-P-OB-24.194

Voordat Tobias met zijn vrouw Sara sliep legde hij de lever en het hart van de vis op een vuur om de demon, waarvan Sara bezeten was en die alle mannen waarmee ze zou trouwen had gedood, te verdrijven. Op de achtergrond vlucht de demon weg en wordt hij door Rafaël vastgebonden aan een boom. Door het…

Zeven omlijstingen voor portalen en…

Gabriel Kramer, 1610, prent, RP-P-1992-1-9

Het blad is verticaal in twee helften verdeeld. Blad 4 uit serie van titelblad en 28 bladen.

Staatse troep verslagen op de Dam,…

Frans Hogenberg, 1577 - 1579, prent, RP-P-1916-270B

De Staatse troepen onder bevel van Helling en Ruychaver worden bij felle gevechten op de Dam door de Amsterdammers verslagen. Helling zelf komt hierbij om het leven, 23 november 1577. Het onderschrift afgesneden waardoor het nummer ontbreekt. Op de verso Latijnse tekst.

Waarheid beschermt de gelovige…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1911-432

De mens wordt belaagd door allerlei kwaad: de sater Zonde (peccatum), de Schijnheiligheid (Hypocrisis: een man met twee gezichten en een masker), het Bedrog (Mendacium: een man met een masker) en de Onwetendheid (Ignorantia: een vrouw met een blinddoek). Ze schieten met pijlen naar hem. Waarheid…

Dronkenschap van Noach

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11025

Nadat Cham zijn vader Noach dronken en naakt in een tent heeft gevonden en hem bespot heeft, komen zijn broers, Sem en Jafet, om achterwaarts het lichaam van hun vader met een mantel te bedekken. Rechtsachter eet Noach van de druiven van zijn wijngaard. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit…

Onwetendheid verhult dat de vrede…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10376

De Valse Vrede (Pax falsa) rust op een bed waaraan symbolen van het roomse geloof hangen: votiefgeschenken en een wijwaterkwast. Het bed staat op een dunne stok. In de achtergrond besprenkelt een monnik een altaar met wijwater. De gehele voorstelling is gehuld in een nevel afkomstig van de open mond…

Hagar in de woestijn

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11030

Sara biedt links in het huis haar dienares Hagar aan Abram aan, omdat Sara geen kinderen kan krijgen. Als Hagar zwanger wordt maakt Sara haar het leven zo zwaar dat ze vlucht. Rechts zit Hagar in de woestijn bij een bron, waar een engel van de Heer haar aanspreekt en haar opdraagt om terug te gaan.…