Le Mois, Journal historique,…

L.F. Labrousse (mogelijk), 1799 - 1800, prent, BI-1926-0324C-1

Brandweerwagen en het blussen van een brand in 1799. Prent uit het tijdschrift Le Mois : Journal historique, littéraire et critique avec figures, An 7 en 8 (1798-1800).

Portret van een lezende man, in…

Louis Bernard Coclers, 1756 - 1817, prent, RP-P-1993-362

Een jonge man in kamerjas met een doek om zijn voorhoofd gebonden zit op een stoel en leest in een boek.

Beleg en inname van Rheinberg door…

anoniem, 1647 - 1649, prent, RP-P-OB-80.594

Kaart van de stad Rheinberg en het omliggende land tijdens de belegering vanaf 12 juni en verovering op 31 juli 1601 door het Staatse leger onder prins Maurits. Plan van de verdedigingswerken van de stad en in het omliggende land, met de legerkampen van de belegeraars. Bovenaan de Rijn. Rechtsonder…

Bombardement van Geldern, 1703

Jan van Huchtenburg, naar D. de Bodt, 1703, prent, RP-P-OB-83.394

Middel en rechter plaat van een grote prent van het bombardement van Geldern door de Pruisische troepen onder generaal Lotthum in de maand oktober 1703. Zeer brede voorstelling (gedrukt van drie platen) vanuit het kamp van de belegeraars waar kanonskogels worden gefabriceerd en afgeschoten. Staat…

Illuminatie van het stadhuis voor…

Simon Fokke, 1769, prent, RP-P-1944-2071

Illuminatie van de voorgevel en toren het stadhuis op de Dam, op 31 mei 1768. Met de aankomst van de koets met het prinselijk paar voor het stadhuis. Onderdeel van een prentserie met titelprent en 14 platen van de inhaling van de prins en prinses te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768.

Deel van de optocht, nr. 9

Joannes van Doetechum (I), naar Hieronymus Cock, 1619, prent, RP-P-OB-78.640

Vier deelnemers aan de optocht, paarden en het vaandel met het wapen van Brabant. Onderdeel van de prentreeks van de Begrafenisoptocht van keizer Karel V op 29 december 1558 te Brussel.

Bloemstuk

Anthonie van den Bos, 1778 - 1838, prent, RP-P-OB-67.517

De ontdekte schijndeugd: Bely en…

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780, prent, RP-P-1882-A-5673

Interieur met een paar bij kaarslicht; de dienstmeid Bely maakt plezier met haar vrijer Dirk. Scène uit het blijspel De ontdekte schijndeugd van David Lingelbach uit 1687.

Geveinsde droefheid

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780, prent, RP-P-OB-23.138

'De geveinsde droefheid': eerste bedrijf, elfde toneel van het blijspel 'De ontdekte schijndeugd' van David Lingelbach (1687). Een vrouw (Geertruy) staande in de deuropening veinst droefheid bij het vertrek van haar oudere man (Filibert), die door een jonge man wordt weggeleid.

Titelprent voor de serie: Il…

Martin Engelbrecht (prentmaker en uitgever) (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-1

Titelprent voor de serie: Il Callotto resurcitato oder Neu eingerichtes Zwerchen Cabinet. Embleem samengesteld uit een cartouche en een duivel met op zijn hoofd een mand met dwergen. Onderdeel van een losbladige uitgave uit ca. 1710 van een serie karikaturen met dwergen, bekend als Het…