De slaap van de rede brengt…

Francisco de Goya, 1797 - 1799, prent, RP-P-1921-2064

Een man is in slaap gevallen boven zijn werk. Zijn hoofd rust op zijn armen, terwijl pen en papier werkeloos op tafel liggen. Boven zijn hoofd komen uilen en vleermuizen aangevlogen, hun silhouetten steken dreigend af tegen de achtergrond. Achter de stoel ligt een kat.

Friedenssaal te Munster waar de…

Georg Daniel Heumann, naar Gerhard Justus Arenhold, 1735, prent, RP-P-OB-81.581

Blad met twee gezichten in de Friedenssaal, de conferentiezaal in de stadhuis van Münster waar de vredesonderhandelingen voor de Vrede van Munster gevoerd zijn, 1643-1649. Omlijst met 39 wapens.

De Nachtwacht van Rembrandt, 1642

Lambertus Antonius Claessens, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1797, prent, RP-P-OB-81.625

Het schilderij van het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht', geschilderd door Rembrandt in 1642. In het midden de namen van de officieren en schutters.

Johan van Galen verdedigt zich…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1783 - 1799, prent, RP-P-OB-81.637

Johan van Galen alleen varend door de Middellandse Zee naar Port Maria, verdedigt zich tegen 20 rovers die hem overvallen, 1649.

De regenten van het Leprozenhuis,…

Reinier Vinkeles, naar Ferdinand Bol, naar Jan Matthias Cok, 1769, prent, RP-P-OB-81.644

Groepsportret van de regenten van het Leprozenhuis, geschilderd door Ferdinand Bol in 1649. Een vergadering van de regenten wordt onderbroken door de binnenvader die een ziek kind binnen leidt.

Prins Willem II in de oudraad te…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-81.675

Prins Willem II spreekt de oudraad te Dordrecht toe, 10 juni 1650, in een poging hen te overtuigen het besluit om de troepen af te danken in te trekken.

Gearresteerde statenleden afgevoerd…

Simon Fokke, 1782 - 1784, prent, RP-P-OB-81.687

De zes gearresteerde statenleden worden in wagens op bevel van prins Willem II afgevoerd naar Loevestein, 30 juli 1650.

Penning op het overlijden van…

anoniem, naar Sebastian Dadler, 1724 - 1726, prent, RP-P-OB-81.694

Een penning over de mislukte aanslag op Amsterdam door prins Willem II op 30 juli 1650 en de begrafenisstoet van de prins in Den Haag, 8 maart 1651. Voorzijde: rennend paard, met krijgslieden onder dekkleed; op achtergrond gezicht op de blokhuizen aan de Amstel. Keerzijde: de val van Phaëthon,…

Drie penningen op het beleg van…

anoniem, 1724 - 1726, prent, RP-P-OB-81.702

Blad met drie penningen over de gebeurtenissen te Amsterdam in de jaren 1650-1652. Van boven naar onder. Penning 1: voorzijde: onder het Amsterdamse wapen staan Hopman Joan Huydecoper Ridder, luitenant Frans van Waven en vaandrig Joan Huydecoper. Keerzijde: opschrift in 9 regels. Penning 2:…

Penning op het beleg van Amsterdam…

anoniem, 1724 - 1726, prent, RP-P-OB-81.707

Penning over de gebeurtenissen te Amsterdam in het jaar 1650. Voorzijde: gezicht op Amsterdam en schepen op de Amstel, daarboven handen uit de wolken met pijlenbundel, vaandel en palmtak. Keerzijde: de Vrede staande op wapentuig. Uitgeknipte illustratie bedrukt met tekst op achterzijde.