Landschap met roofoverval

Remigius Hogenberg, naar Hans Bol, 1546 - 1588, prent, RP-P-1964-209

Een weids landschap met op de voorgrond een wagen waarin een gezelschap dat wordt overvallen door rovers.

Portret van Mathew Parker

Remigius Hogenberg, naar Richard Lyne, 1573, prent, RP-P-1933-293

Mathew Parker, aartsbisschop van Canterbury.

Landschap met Christus en de…

Cornelis Galle (I), naar Gabriel Perelle, 1586 - 1650, prent, RP-P-OB-6585

Christus zit in een landschap omringd door zijn discipelen die naar zijn woorden luisteren. Rechts een meer en een waterval.

Dodenprocessie

Pieter van der Borcht (I), 1558 - 1619, prent, RP-P-OB-26.778

Dodendans: rechterplaat. Links staan mummies van een groep kooplieden met buidels vol geld. Rechts De Dood, met zeis en spade naast een doodskist. Op de grond voor de groepen liggen de symbolen van hun stand. Verspreid over de voorgrond liggen symbolen van vergankelijkheid zoals doodshoofden en…

Kaartspelers

anoniem, naar Cornelis de Vos, 1600 - 1700, prent, RP-P-1885-A-9865

Aan een tafel zitten drie mannen en een vrouw te kaarten. De man aan de overzijde van de tafel 'laat zich in de kaart kijken'. Voor de tafel staat een hond.

Blad met vier allegorieën over de…

anoniem, 1600 - 1633, prent, RP-P-OB-83.080

Blad met vier allegorieën over de zorg van de mens (Homo Carnalis) voor het lichaam of vlees (Caro) in de vorm van een ezel en het negeren van de ziel (Anima) in de vorm van een arme vrouw. Onder elke voorstelling verzen in het Frans, Latijn en Nederlands. Het voorbeeld voor een serie van vier losse…

Val van Icarus

Hans Bol, ca. 1550 - ca. 1650, prent, RP-P-1889-A-14149

Icarus valt halsoverkop uit de lucht, zijn vader Daedalus vliegt een stukje verderop en ziet het ongeluk gebeuren. Op het land kijken boeren en herders omhoog naar de vallende Icarus.

Het toneel met het verbond van…

anoniem, 1582, prent, RP-P-OB-79.866

Het tweede toneel in de Drie Hoeken bij de Huidevetterstraat van de rederijkerskamer De Violieren met een voorstelling van het verbond tussen David en Jonathan, metafoor voor het verbond tussen Oranje en Anjou. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van de hertog van Anjou te Antwerpen, 19…

Tweede titelprent voor de…

Pieter van der Borcht (I), 1594 - 1595, prent, BI-1953-0546B-02

Tweede titelprent voor de beschrijving van de feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Antwerpen op 18 juli 1594. Titel in decoratieve omlijsting met links Tijd en rechts de Faam blazend op een bazuin. Bovenaan putti met globes van de hemel en de wereld…

Portugese triomfboog (achterzijde),…

Pieter van der Borcht (I), 1594 - 1595, prent, BI-1953-0546B-11

Portugese triomfboog (achterzijde). Met beelden van vier riviergoden. Opgericht op de hoek van de Huidevettersstraat. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van aartshertog Ernst te Antwerpen, 18 juli 1594, door Joannes Bochius, Descriptio publicae gratulationis, spectaculorum et ludorum, in…