Diana als patrones van de jacht

Raphaël Sadeler (I), naar Jan van der Straet, 1597, prent, RP-P-OB-7122

Diana als patrones van de jacht. Ze wordt omringd door jachtwapens (waaronder geweer, kruisboog, jachthonden en jachtvogels). Op de achtergrond links wordt een zwijn opgejaagd door jagers te paard. Op de achtergrond rechts visvangst in een rivier. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg…

Pietas als de personificatie van de…

Raphaël Sadeler (I), naar Jan van der Straet, 1597, prent, RP-P-OB-7121

De personificatie van de vroomheid. Hij zit geknield de rozenkrans te bidden en draagt een pelgrimsgewaad. Links de aanbidding van het graf van een bisschop. Rechts de aanbidding van een altaar. Op de achtergrond links een ziekenhuis, rechts een begrafenisprocessie. De prent heeft een Latijns…

Aanbidding der koningen

Raphaël Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, 1598, prent, RP-P-H-L-17

Maria en Jozef tonen het Christuskind aan de drie koningen. De drie knielen en bieden het kind hun geschenken aan. In de lucht vliegen twee engelen.

Aanbidding der koningen

Justus Sadeler, naar Federico Zuccaro, 1600 - 1620, prent, RP-P-OB-7597

Maria en Jozef tonen het Christuskind aan de drie wijzen. De koningen knielen voor het kind en bieden het geschenken aan. De voorste koning kust zijn voeten. Aan de hemel straalt de ster die hen heeft geleid. De prent eheft een Italiaans onderschrift met een opdracht en het wapenschild van Marcus…

Aanbidding der koningen

Raphaël Sadeler (I), naar Jacopo Bassano, 1598, prent, RP-P-OB-7523

Maria en Jozef tonen het Christuskind aan de drie koningen. De drie knielen en bieden het kind hun geschenken aan. In de lucht vliegen twee engelen.

Nuptiae als personificatie van het…

Raphaël Sadeler (I), naar Jan van der Straet, 1597, prent, RP-P-OB-7579

Op de voorgrond de personificatie van het huwelijk met een fakkel in de hand. Hij wordt omringd door allerlei huwelijksgeschenken en attributen van het huwelijk (zoals het huwelijksbed en de huwelijkstafel). Op de achtergrond links de huwelijkskerkgang. Op de achtergrond rechts een toernooi ter ere…

Landschap met het embleem van de…

Raphaël Sadeler (I), naar Matthijs Bril, 1598 - 1599, prent, RP-P-1969-159

Rivierlandschap met een stad op de achtergrond. Rechts op de voorgrond een weg langs de oever. Een reiziger rust uit naast de weg. Zijn ezel, rijk beladen met allerlei lekkernijen, staat naast hem en kauwt op een distel. Dit is de verbeelding van een embleem waarbij het moraal van het verhaal leert…

Gezag (Potestas), Aanzien…

Johann Sadeler (I), naar Jan van der Straet, 1597, prent, RP-P-OB-7477

Titelprent met de vrouwelijke personificaties van drie belangrijke eigenschappen van een prins: Gezag (Potestas), Aanzien (Nobilitas) en Welwillendheid (Liberalitas). Potestas draagt een palmtak en een scepter. Nobilitas zit op een troon met de wapenschilden van de hertog van Savoye en de…

Landschap met de barmhartige…

Raphaël Sadeler (II), naar Paul Bril, 1594 - 1632, prent, RP-P-1969-162

Een boslandschap met een weg. Naast de weg ondersteunt de barmhartige Samaritaan de beroofde en gewonde man en verzorgt zijn wonden.

Kruisafneming

Aegidius Sadeler, naar Jacopo Tintoretto, 1580 - 1620, prent, RP-P-H-H-1225

Christus wordt het kruis afgenomen door Jozef van Arimatea. Naast hem de drie Maria's. De maagd Maria is flauw gevallen. Tegen het kruis staan twee ladders. De prent heeft een Latijns onderschrift.