Kermis van Hoboken

Frans Hogenberg, naar Pieter Brueghel (I), 1559 - 1561, prent, RP-P-OB-7369

De kermis van Hoboken. Gezicht op een Vlaams boerendorp waar het kermis is met allerlei feestelijkheden en spellen. In het midden een paard en wagen, links een rondedans, rechtsvoor een wedstrijd pijl en boog schieten. Rechts een herberg met uitgestoken vaandel: Dit is de Gulde van Hoboken. Op de…

Verbreken van het zesde zegel

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1368

Het verbreken van het zesde zegel. Aardbevingen en overstromingen teisteren de wereld. Vrouwen, kinderen, soldaten en koningen vluchten voor het onheil. De maan en de zon staan hoog aan de hemel en de sterren vallen uit de hemel op aarde (Op. 6: 12-17). In de lucht een altaar waaronder de eerste…

Johannes voor de zoon van God

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1365

De apostel Johannes heeft een visioen: hij knielt voor de zoon van God, die gekleed is in een lang gewaad met een gouden band om zijn borst. In zijn rechterhand houdt Christus zeven sterren en uit zijn mond komt een zwaard. Zijn ogen vlammen als vuur. Rondom de man zeven gouden kandelaars van de…

Sprinkhanenplaag na het vijfde…

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1371

De vijfde engel vliegt door de lucht en blaast zijn bazuin. Uit een put op de voorgrond komt een donkere wolk die de zon verduistert. Ook komen talrijke monsterlijke sprinkhanen met gekroonde mensenhoofden uit de put tevoorschijn. Ze steken mensen met hun schorpioenstaarten (Op. 9:1-11).

De mens op zeventigjarige leeftijd

Gerard van Groeningen, 1569 - 1575, prent, RP-P-1886-A-10889

In een ovaal kader versierd met ornamenten een voorstelling van een oude man samen met zijn vrouw aan tafel bij het haardvuur. Bedienden schenken hen voedsel en drank. De prent heeft een Latijns en Frans onderschrift.

Aanbidding van het Lam Gods

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1366

Op de voorgrond de apostel Johannes. Hij wijst naar de hemeltroon met God en de vier apocalyptische dieren. Boven de troon de zeven fakkels die symbool staan voor de zeven gaven van de Heilige Geest. Het zevengehoornde Lam Gods staat bij de troon en opent het boek met de zeven zegels. Rondom de…

Vier doodsengelen doden het volk na…

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1372

In de lucht kijkt God toe hoe de zesde engel op zijn bazuin blaast. Vier doodsengelen slaan op aarde met zwaarden op de mensheid in. Op de achtergrond een cavalerie, waarvan de paarden vuurspuwende leeuwenkoppen hebben en staarten met slangenkoppen (Op. 9: 13-19).

De mens op negentigjarige leeftijd

Gerard van Groeningen, 1569 - 1575, prent, RP-P-1908-2136

In een ovaal kader versierd met ornamenten een voorstelling van een oude gebochelde man die op twee krukken loopt en zich laat leiden door een jongen. De jongen wijst naar een houthakker. Op de achtergrond een winterlandschap. De prent heeft een Latijns en Frans onderschrift.

Vier engelen houden de vier winden…

Gerard van Groeningen, 1563 - 1574, prent, RP-P-1878-A-1369

Vier engelen houden met zwaarden de vier winden van de aarde in bedwang. Een andere engel daalt met een kruis uit de hemel neer. Hij zegent vervolgens de voorhoofden van de goede christenen met de zegel van de levende God (Op. 7:1-8).

De mens op honderdjarige leeftijd

Gerard van Groeningen, 1569 - 1575, prent, RP-P-OB-59.020

In een ovaal kader versierd met ornamenten een voorstelling van een oude man op zijn sterfbed. Terwijl een priester hem het laatste sacrament geeft, steelt een van de bedienden geld uit een kist. Op de achtergrond de begrafenisstoet. De prent heeft een Latijns en Frans onderschrift.