37 resultaten gevonden


Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-24.992

Battus ligt half opgericht op de grond en wijst met gestrekte arm. Achter hem staat een kudde vee. De vermomde Mercurius leunt op een koe. Scène uit Ovidius’ Metamorfosen (Met. II, 703).

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-24.997

Mercurius houdt de arm van Battus vast en heft zijn hand vermanend op. Battus deinst terug. Op de achtergrond de kudde. Scène uit Ovidius’ Metamorfosen (Met. II, 704-705).

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.032

Een op een rotsblok zittende vrouw houdt haar ontblote borsten vast. Een kind strekt zijn armen naar haar uit. Twee andere kinderen stoeien op een met draperieën overdekte rots, waarop een vaas ligt.

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-24.978

Een man buigt zich over een muurtje om een brief aan de naakte Batseba te overhandigen.

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.044

Jakob worstelt met de engel. Een hond blaft naar de vechtenden. Op de achtergrond twee torens aan een rivier, waarlangs een stoet vee met herders voorbij trekt. Het vee wordt per boot over de rivier aangevoerd.

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.025

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-1880-A-4200

Vertumnus, in de gedaante van een oude vrouw, houdt de kin van de naakte Pomona vast. In haar hand houdt zij een snoeimes. Scène uit Ovidius’ Metamorfosen (Met. XIV, 654-669).

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.015

Een vrouw met een baby aan de borst, een spelend kind en een man zitten op de grond. De man leunt tegen een houten ton. Naast hem een koe.

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.034

Een knielende, naakte vrouw met een kind wijst naar een oude man met lange baard. Hij zit op een stoepje voor een huis.

Matheus Moysesz. van Wtenbrouck Moyses van Wtenbrouck, 1600 - 1647, prent, RP-P-OB-61.027