24 resultaten gevonden


toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11037

Mozes heeft met zijn staf op de rots geslagen, waardoor er water uitstroomt. Het volk vult de kruiken. Op de achtergrond ligt het kamp van de Israëlieten. Naar de Bijbelverhalen in: Ex 17:1-7 en Num. 20:1-13. Onderaan in de marge een verklarende tekst in het Latijn en een foutieve verwijzing naar…

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11020

Links geeft God aan Adam en Eva kleding. Rechts jaagt een engel met een zwaard Adam en Eva uit het paradijs. Uiterst rechts zitten Adam en Eva voor een afdak. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 2. Rechtsonder genummerd: 2.

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11025

Nadat Cham zijn vader Noach dronken en naakt in een tent heeft gevonden en hem bespot heeft, komen zijn broers, Sem en Jafet, om achterwaarts het lichaam van hun vader met een mantel te bedekken. Rechtsachter eet Noach van de druiven van zijn wijngaard. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit…

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11018

Na de voltooiing van de schepping in zes dagen rust God op de zevende dag. Zittend op een wolk, omringd door engelen, zegent Hij de zevende dag. Onder Hem is de aarde met de zee, het land en de dieren en in het midden staan Adam en Eva. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 2.

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11032

In de deuropening van zijn huis in Sodom staat Lot samen met de twee engelen. Voor het huis staan mannen uit Sodom, die door de engelen met blindheid zijn geslagen, nadat ze Lot verzochten om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze konden nemen. Onderaan een verwijzing in het Latijn naar de…

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11022

Onder het toeziend oog van Noach zagen zijn zonen hout voor de ark. Zijn andere zoon klimt een ladder op, die tegen de ark staat. Ook de vrouwen van Noachs zonen zijn aan het werk. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 6.

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11027

Lot en Abraham bezaten zoveel vee dat er te weinig land was en de herders van Lot en de herders van Abram ruzie met elkaar kregen. Linksachter doet Abraham aan Lot daarom het voorstel om uit elkaar te gaan. Op de voorgrond nemen zij afscheid van elkaar. Lot vertrekt met zijn vrouw, dochters en…

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11034

Abraham sluit een bondgenootschap met koning Abimelech. Abraham wijst hem op een waterput, die de knechten van Abimelech zich hebben toegeëigend. Links zet een knecht van Abraham zeven lammetjes apart, als geschenk voor Abimelech. Als Abimelech de lammetjes zal accepteren dan erkent hij daarmee dat…

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11024

Links verlaten de mensen en de dieren de ark. Noach brengt een offer aan God. Hij kijkt naar de hemel waar God de regenboog toont als teken van zijn belofte om nooit meer de aarde met een zondvloed te vernietigen. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 8. Rechtsonder genummerd: 4.

toegeschreven aan Symon Novelanus, 1577 - 1627, prent, RP-P-1886-A-11017

God, gedragen door engelen, schept land en water en geeft deze een eigen plek. Onderaan een Bijbeltekst in het Latijn uit Gen. 1.