26 resultaten gevonden


Albrecht Dürer Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-BI-1764

Joachim en Anna kijken toe hoe de jonge Maria de trap van de tempel oploopt en wordt ontvangen door de priester. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie prenten met scènes uit het leven van Christus en de Maagd Maria.

Albrecht Dürer Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-BI-1769

De drie Wijzen uit het Oosten volgen de ster die hen naar het pas geboren Christuskind leidt. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie prenten met scènes uit het leven van Christus en de Maagd Maria.

Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-BI-1771

Een priester houdt het Christuskind vast, een tweede priester zit geknield voor hem en heeft een mes in zijn hand. Rondom kijken enkele figuren toe. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie prenten met scènes uit het leven van Christus en de Maagd Maria.

Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-OB-46.557

Maria zit met het Christuskind in haar armen en wordt door twee engelen gekroond.

Albrecht Dürer, 1515, prent, RP-P-OB-1178

Christus, zittend op een bank of steen, de stigmata tonend, een gesel en een takkenbos op de schoot.

Albrecht Dürer, 1518, prent, RP-P-OB-1286

Een groepje mannen staat bij een groot kanon op een heuvel nabij een dorp (Kirchehrenbach in district Forchheim). Op de achtergrond links een baai.

anoniem, 1534, prent, RP-P-OB-19.988

Het Christuskind zit bij Maria op de schoot en strekt zijn armen uit naar een jonge vrouw, Maria Magdalena(?), met loshangend haar.

Albrecht Dürer Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-BI-1766

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel, geflankeerd door twee mannen en twee vrouwen. De hogepriester heeft zijn handen op hun armen gelegd. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie prenten met scènes uit het leven van Christus en de Maagd Maria.

Albrecht Dürer Michiel le Blon, 1597 - 1656, prent, RP-P-BI-1773

Het lichaam van Christus is van het kruis gehaald. Johannes heeft het lichaam onder de schouders vastgepakt, Maria Magdalena en Maria knielen neer. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie prenten met scènes uit het leven van Christus en de Maagd Maria.

Albrecht Dürer, 1515, prent, RP-P-OB-1175

Christus bidt bij een rots in de Hof van Getsemane, terwijl de discipelen achter hem heen liggen te slapen.