Sententie uyt-ghesproocken ende…

H. Potz., 1619, pamflet, NG-483

Pamflet van 16 ongenummerde pagina's, wel voorzien van folio-aanduiding. Titelpagina met gekroonde leeuw, klimmend naar links, met zwaard en pijlenbundel, in cartouche met plantmotieven; op keerzijde van titelpagina het privilegie verleend door de heren van de Staten Generaal. Opschrift titelpagina…

Proclamatie

Ads Ploos van Amstel, 1798, pamflet, NG-867

8 genummerde pp, waarin een proclamatie van de constituerende vergadering + inhoudsopgave van de staatsregeling, uit een groter geheel; was eens ingenaaid. Opschrift; p. 1. b.: 'Gelijkheid, Vrijheid, / Broederschap'. Gedateerd; p. 4: 23 Maart 1798.

Publicatie

J.A. de Vos van Steenwyk, 1796, pamflet, NG-2008-45

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. Bekendmaking van de Nationale Vergadering dat verarmde teruggekeerde patriottische vluchtelingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen.

Aan alle Ingezeetenen van Burgten…

E. Heymans, 1795, pamflet, NG-2008-43

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. Een oproep van 'De Centraale Administratie over de overwonnen Landen op Holland, opgerigt te 's Hertogenbosch' tot hulp aan gewonde Franse soldaten dd 23 januari 1795, linkerdeel Franstalig, rechterdeel…

Extract uit het Register der…

anoniem, 1795, pamflet, NG-2008-44

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. 15 Genummerde en bedrukte bladzijden op 5 dubbelgevouwen bladen, bevattende teksten betreffende het bijeenroepen en samenstellen van de Nationale Vergadering: extract uit register van resoluties van de…

Uit het leven van koning Gorilla

Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga, 1887, pamflet, NG-2007-2

Schotschrift tegen de koning Willem III. Zestien genummerde pagina's met blauw omslag. Binnenzijden omslag voorzien van aantekeningen. Eerste pagina afbeelding van een gekroonde aap binnen kader, zonder opschriften.

Vaarwel aan den eersten ban van…

anoniem, 1830, pamflet, NG-NM-10388-65-E

Eenzijdig bedrukt blad papier; gedicht.

Officiële en naar waarheid…

F.W. Beijer, 1831, pamflet, NG-NM-10388-84

Eénzijdige bedrukt vel papier, in 2 kolommen, met vastgeplakt l.b. blauw papier, met pen beschreven, waar de juistheid van de mededeling wordt bevestigd.

Het lied van Chassé

Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa, 1831, pamflet, NG-NM-10388-65-V

Velletje papier aan twee kanten bedrukt met tekst. Met opschrift, signatuur, datum, watermerk.

Lied voor de uittrekkende schutters

Gerrit Jan Adriaan Beijerinck, 1825 - 1850, pamflet, NG-NM-10388-65-W

Dubbel gevouwen vel papier op 2 kanten bedrukt met tekst, op een derde met notebalken en tekst. Opschrift; b.: Lied / VOOR / DE UITTREKKENDE SCHUTTERS.