Pamflet over de oorlogsverklaring…

Edward Walker, 1672, pamflet, NG-100

Pamflet bestaande uit 2 kolommen tekst, l. Engels, r. Nederlands. Tekst beginnende met een verluchte letter, waarin links de afbeelding van Christus binnenshuis in gezelschap van 3 staande en 1 zittende man, rechts Christus in een akker in gezelschap van 3 staande mannen, 4 figuren op de…

Extract Uyt den Brieff vanden…

Maarten Harpertszoon Tromp, 1653, pamflet, NG-24

Eenzijdig bedrukt blad papier, met verhaal over de 3-daagse zeeslag in 1653. Gedateerd; r.o.: Anno 1653.

Uit het leven van koning Gorilla

Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga, 1897, brochure, NG-1972-28-36

Schotschrift tegen de koning Willem III. 16 Genummerde pp, met groene voorkant (los). Opschrift; titelp.: 'Herziene uitgave'. Gedateerd; titelp.: 1897.

Op het antwoord van Z.M. onzen…

Dirk Allart, 1853, pamflet, NG-491-F

Vouwblad van vier bedrukte pp, gericht tegen de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie. Van protestantse oorsprong.

Nieuwe volksliederen

C.L. Brinkman, 1853, pamflet, NG-491-K

Pamflet, vouwblad, 4 pp, met drie liederen; van protestante origine, gericht tegen de instelling van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.

Nationale Betooging

Commissie van Actie en Voorlichting, 1918, pamflet, NG-1972-28-22-F

Oranje-kleurig, eenzijdig bedrukt vel papier, waarin de komst van de koningin wordt meegedeeld. Opschrift; b.: 'Commissie van Actie en Voorlichting'. Gedateerd: 23-11-1918.

Regeeringsproclomatie

Overheid, 1918, pamflet, NG-1972-28-22-K

Eenzijdig bedrukt vel papier, waarop proclomatie, met de namen van de ministers. Gesigneerd; r.o.: (ministers).

Pamflet De Gemeenschapelijke Actie…

W. van 't Rood-Gerth van Wijk, 1948, pamflet, NG-1983-17-F

Eenzijdig bedrukt: L.S. De Gemeenschapelijke Actie van Nederlandse Vrouwen verenigd... W. Van 't Rood-Gerth van Wijk, Secretaresse.

Open brief aan de Minister…

Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen, 1948, pamflet, NG-1983-17-A

Dubbelzijdig bedrukt. Voorzijde: Open brief / Aan Zijn Excellentie de Minister-President... Keerzijde: 3. In Augustus 1947 berichtte Dr. van Mook...

Pamflet

Gemeentebestuur van Amsterdam, 1914 - 1918, pamflet, NG-1972-28-22-BB

Eénzijdig bedrukte pamflet. Gemerkt: wapen van Amsterdam.