Bewijs van lidmaatschap van de SDAP…

Masereeuw & Bouten, 1904, lidmaatschapsbewijs, NG-683-A

Boekje met groene stoffen kaft. Voorin het bewijs van lidmaatschap, gevolgd door de statuten, het huishoudelijk reglement, strijd-, verkiezings- en gemeenteprogram, wijzigingen daarin op een los velletje, tenslotte vijf bladzijden met zegels en stempels van de partij. Totaal 44 pagina's. Gesigneerd;…

Bewijs van lidmaatschap van de SDAP…

SDAP, 1909, lidmaatschapsbewijs, NG-683-B

Los velletje, aan één kant beschreven en bedrukt, resten lijm aan de vier hoeken. Gesigneerd; l.o. Gedateerd; m.o.: 8 febr. 1909. Opschrift; midden boven: Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland / Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besl. van 22 sept. 1897; nader erkend bij Kon. Besl. van…

Bewijs van lidmaatschap van de SDAP…

SDAP, 1945, document, NG-683-C

Los velletje grauw-beige papier, aan één zijde bedrukt en beschreven, de signatuur van de secretaris gestempeld.

Gedachtenis aan de Ure der…

Electr. Drukkerij B. ten Brink, 1923, lidmaatschapsbewijs, NG-1004

Eénzijdig bedrukt blad karton, randversiering en diverse teksten (bijbelspreuken) in cartouches, waarbij Jantje Kist als lidmaat der NH Kerk wordt aangenomen. Gesigneerd en gedateerd.

Lidmaatschapsbewijs van Ludolf…

Sint Lucasgilde (Amsterdam), 1663, lidmaatschapsbewijs, RP-D-BAKHUYSEN.L.-1

Lidmaatschapsbewijs van Louis…

Reinier Vinkeles, 1767, lidmaatschapsbewijs, RP-D-1904-4524

Lidmaatschapsbewijs van M.C.M. van…

Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 1839, lidmaatschapsbewijs, RP-D-1992-2