Doorluchtige Vorst!

Gualtherus Vosmaer, 1813, drukwerk, NG-18-A

Proclamatie van de Haagse bevolking, waarin deze de prins van Oranje uitnodigt koning Willem I te worden.

Proclamatie

Willem III (koning der Nederlanden), 1849, drukwerk, NG-18-F

Proclamatie van Willem III, waarin deze meedeelt het koningschap te aanvaarden. Gedateerd; r.o.: 21 maart 1849.

Voorwaarden tot deelname aan de…

Nederlandse Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars, 1945, drukwerk, NG-1972-28-7-F

Tweezijdig bedrukt vel papier over de voorwaarden tot deelname aan een tentoonstelling. Opschrift: 'Tentoonstelling Kunst in Vrijheid'.

Kerstboodschap

Wilhelmina (koningin der Nederlanden), 1940, vouwblad, NG-1980-35-O-1

Drukwerk, waaronder een vouwblad, met kerstboodschap van Wilhelmina. Gesigneerd.

Prijslijst van fotostudio Koene &…

Roeloffzen & Hübner, ca. 1886 - voor 1920, drukwerk, RP-F-2012-96-264-2

Reclamekaart De bedekking voor…

Piet Zwart, 1923, drukwerk, RP-F-2016-84

Reclamekaart van de firma Vickers-House met modernistische typografie.

Proclamatie

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1813, drukwerk, NG-18-D

Proclamatie van Willem I, oproepend tot voortgaande strijd voor het vaderland. Gedateerd; r.o.: 6 dec. 1813.

Journal Officiel du Royaume des…

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1829, drukwerk, NG-2001-16-F-12

Drukwerk, staatscourant, drie besluiten, waarvan twee identiek, bijeengehouden door paars lintje. De twee exemplaren van No. 5 op twee drukvellen, niet losgesneden; totaal 21 genummerde bladzijden. Het exemplaar van No 6 op 1 drukvel, 7 genummerde bladzijden, met op bladzijde 6 met de hand in bruine…

Model van de maten voor brandhout.

1821, drukwerk, NG-2001-16-F-24

Eenzijdig bedrukt blad papier, met handgescvhreven mededeling 'Bij Miss. v.d. Minister v. Binn. Zaken d.d. 11 Oct. 1821 AP No 19 b.z. aan ged. Staten toegezonden'

Hommage de la Ville d'Orange a Sa…

Agis Rigord, 1949, drukwerk, NG-134-A

Eénzijdig bedrukt blad papier waarop twee gedichten (sonnetten), getiteld '30 Avril 1909' en '30 Avril 1949', franstalig, in oranje en blauw. Ondergetekend door R. Balester, burgemeester van Orange, en A. Rigord, archivaris. Gedateerd.