Pagina 4 en 5 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-3

Twee boekpagina's met links een foto van een vergaderzaal van de A.V.R.O.S. te Medan en rechts informatie over het ontstaan van deze vereniging. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 10 en 11 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-6

Twee boekpagina's met links een foto van het interieur van een barak voor werkkrachten ('hong') te Medan en rechts informatie over het Java Immigranten Bureau (J.I.B.). Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 13 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-8

Boekpagina met een foto van een ziekenzaal van het Java Immigranten Bureau (J.I.B.). Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 2 en 3 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-2

Twee boekpagina's met links een foto van een kantoorgebouw van de A.V.R.O.S. te Medan en rechts informatie over het ontstaan van deze vereniging. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 14 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-9

Boekpagina met een foto van woningen van het personeel van het Java Immigranten Bureau (J.I.B.). Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 12 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-7

Boekpagina met een foto van een groep repatrianten van het Java Immigranten Bureau (J.I.B.). Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 6 en 7 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-4

Twee boekpagina's met links een foto van de presidentskamer van de A.V.R.O.S. te Medan en rechts informatie over het hoofdkantoor van de vereniging. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 8 en 9 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-5

Twee boekpagina's met links een foto van barakken voor werkkrachten ('hongs') te Medan en rechts informatie over het Java Immigranten Bureau (J.I.B.). Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).