Recipisse ter waarde van…

Stad Gorinchem, 1795 - 1806, recipisse, NG-VG-20-240-N

Eenzijdig bedrukte recipisse: binnen versierde rand een zesregelig gedrukt opschrift: "25 Liv: Stedelijke Recepisse. 11 3/4 Gl. / Gangbaar in de plaats van Fransche Ad- / signaaten binnen Gorinchem, om wee- / kelijks tegen Provintiale Recepissen te / worden ingewisseld / Uit naam der Provisioneele…