Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, ca. 1840 - ca. 1841, enquêteformulier, RP-D-2016-6-14

Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, 1841, enquêteformulier, RP-D-2016-6-110

Brief aan Jan Veth

Antoon Derkinderen, 1897, brief, RP-D-1984-40-A.DERKINDEREN-66

Brief aan Philip Zilcken

Katholieke Illustratie, 1903, brief, RP-D-1982-43-VIOLA-1

Gedenkboek der inhuldiging en…

J.F. Demelinne, 1842, boek, NG-1980-3-35

375 genummerde pp + aantal pp 'bijdragen en aantekeningen'; door het boek gelardeerd en negental litho's.

Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, 1841, enquêteformulier, RP-D-2016-6-496

Brief aan Philip Zilcken

Katholieke Illustratie, 1903, brief, RP-D-1982-43-VIOLA-2

Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, 1841, enquêteformulier, RP-D-2016-6-13

Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, 1841, enquêteformulier, RP-D-2016-6-299

Aan alle Ingezeetenen van Burgten…

E. Heymans, 1795, pamflet, NG-2008-43

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. Een oproep van 'De Centraale Administratie over de overwonnen Landen op Holland, opgerigt te 's Hertogenbosch' tot hulp aan gewonde Franse soldaten dd 23 januari 1795, linkerdeel Franstalig, rechterdeel…