9 resultaten gevonden


Landsdrukkerij Christiaan Snouck Hurgronje, 1893, boek, NG-489-A

Boek, 512 pp met band van groen gemarmerd papier op karton, op de rug en in de hoeken versterkt met donkergroen leer. Titel op de rug in goud. Gedateerd; titelp.: 1893. Opschrift; rug: C. Snouck Hurgronje / De Atjehers (I).

1735, uitnodiging, NG-927

Eénzijdig bedrukt vel papier, tekst met zwart omrand. Opschrift: Batavia, Anno 1735 / Op Maandag, den 14den Maart, / Werd UE: ter Begravenisse versorgt / met het lyk van / zyn edelheyt, / Den Hoog Edelen Gestrengen Heere / Mr. Dirk van Cloon, / Gouverneur Generael van Nederlands India.

Vorkink, Algemeen Protestantsch Publiciteits Bureau Prof. dr. H. Kraemer, 1940, brochure, NG-700-J

24 genummerde pp in omslag in oranje druk. Opschrift; omslag: "Ons schild ende Betrouwen" / (gestempeld) "Aangeboden door het Comité ter bevordering, van het welzyn van, Nederlandsche stryders". Gedateerd; binnenzijde omslag: 18 Juni 1940.

E.J. Brill, Landsdrukkerij Christiaan Snouck Hurgronje, 1895, map, NG-489-C

13 bladen met foto's in een kartonnen map met groen linnen versterkte rug. Gedateerd; voorkant: 1895.

Monogrammist AVH, 1675, doek, NG-2002-53

Langwerpige damastzijden doek met Chinese motieven, bedrukt met een huwelijksgedicht in twee kolommen onder vier-regelige titel, waarboven vignet over huwelijkse trouw. In lijst.

Druckery van het Seminarium, George Hendrik Heusler Carel Susan, 1755, brochure, NG-925

Acht genummerde pp in kleurig bedrukte, met bloemmotieven versierde omslag. Gedateerd; titelp.: Anno 1755.

C.E.L. Helfrich Wilhelmina (koningin der Nederlanden) (vice-admiraal) , De Unie, 1941, boek, NG-1980-35-L

Boek van 48 pp, met toespraken van Koningin Wilhelmina.

Druckery van het Seminarium, George Hendrik Heusler Carel Susan, 1755, drukwerk, NG-924

Eénzijdig bedrukt vel papier met twee gedichten, elk in één kolom, het linker opgedragen aan Cornelia Roos, vrouw van J.H. Delitsch, het rechter aan Claas Roos. Gedateerd; l.o.: Anno 1755.

anoniem, na 1732, overlijdensbericht, NG-926

Eenzijdig bedrukt vel papier. L.o.: 'Als Vriend (met de hand geschreven:) In den Rouw / Monsieur Cornelis Van der Hoeve'.