Biblia, dat is, de gantsche Heylige…

weduwe en erven Johan Elzevier, 1663, boek, NG-NM-3482

Bijbel, gebonden in leren bruine band met ijzerbeslag, voor een achter in de hoeken en aan de voorkant van de band (sloten). OT: 40 niet genummerde pp (registers ed) + 468 genummerde bladen (936 pp). NT: 34 niet genummerde pp (registers ed) + 167 genummerde bladen (334 pp). Apocrieve boeken: 4 niet…

Deductie, ofte declaratie vande…

Johan de Witt, 1654, boek, NG-482

392 pp in perkamenten band. Aan de binnenzijde van de band voor: beschrijving van het boek geplakt. Gedateerd; titelp.: 1654.

Sententie uyt-ghesproocken ende…

H. Potz., 1619, pamflet, NG-483

Pamflet van 16 ongenummerde pagina's, wel voorzien van folio-aanduiding. Titelpagina met gekroonde leeuw, klimmend naar links, met zwaard en pijlenbundel, in cartouche met plantmotieven; op keerzijde van titelpagina het privilegie verleend door de heren van de Staten Generaal. Opschrift titelpagina…

Verhaal van een geloofwaardig…

Joannes Naeranus, 1667, pamflet, NG-25

Eenzijdig bedrukt vel papier, brief over de gebeurtenissen tijdens de tocht naar Chattham dd 23 en 24 juni 1667. Van de linker kant is onder een strook afgeknipt. Gedateerd; m.o.: Den 27. Junij 1667.

Oprechte Copye, van de Missive…

M. van Gent, 1667, pamflet, NG-13

Pamflet, eenzijdig bedrukt vel papier, brief aan de gecommiteerde Raden ter Admiraliteit te Amsterdam van luit-adm. Van Gent op de Agatha op de Scatan geschreven, gedrukt. Gesigneerd; r.o.: M. V. Gent. Gedateerd; r.o.: 1667.

Copie van een Brief uyt 's Lands…

Michiel Adriaansz. de Ruyter, 1672, brief, NG-14

Gedrukte brief met grote titel. Gesigneerd; r.o.: MICHIEL AD: RUYTER. Gedateerd; m.o.: 1672. Opschrift; midden boven: COPIE / Van een Brief uyt 'sLands Vloot.

Authentyke Lyste, der twee Machtige…

1665, lijst (informatiedrager), NG-67

Eénzijdig bedrukt vel papier, in vier hoofdkolommen, lijst van schepen en van de engelse en nederlandse vloten voor de slag bij Lowestoft. Opschrift; l.o.: 'Gedruckt na de Copie van Londen'.

Extrakt uyt verscheyde Brieven Van…

anoniem, 1653, document, NG-27

Eenzijdig bedrukt vel papier, met berichten over de slag bij Livorno. Gedateerd.

Vervarelyke schip-breuk van 't…

Frans Jansz van der Heiden, 1675, boek, NG-36

96 pp + diverse illustraties, o.a. van D. Bosboom, in blauw gemarmerde omslag (18de eeuws), met rug van modern plakband. Gedateerd; titelp.: 1675. Opschrift; omslag Voorzijde: 'Emden' (met pen).

Toonneel des Aerdriicx, ofte nieuwe…

Gerrits, 1649, atlas, NG-44

Atlas met acht ingekleurde kaarten, deels uitklapbaar, en ingekleurd titelblad: bladen met tekst genummerd van 17 t/m 25 (18 pp) met beschrijvingen van: Moscovien en Russen - Noorder- en Oosterdelen van Moscovien - Het Zuyderdeel van Moscovien - Taurica Chersonesus ofte Precopenser Tartarie - Het…