Moord door een dochter op haar…

anoniem, 1705, prent, RP-P-1998-181

Blad met een voorstelling van en een vers op de moord gepleegd door een dochter op haar vader, moeder en tante te Amsterdam op 17 augustus 1705. Het vers loopt door op de achterzijde van het blad.

Teekenaars, Graveurs en Drukkers,…

Alexander Cranendoncq, 1781 - 1828, prent, RP-P-1998-606

Blad met 16 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een vis- en een beeldenverkoopster. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: N. 90.

Een Nieuwe Aarduge Korswylige en…

anoniem, 1704, prent, RP-P-1998-180(R)

Blad met een vers en voorstelling van een schipper die een gebakerd kind in een razijn-korf (rozijnenmand) vond, ca. 1704. Voorstelling van een schipper staande aan de kade met een mand in hand, daaaronder het lied in twee kolommen.

Zegen-zang, / Op de…

S. & W. Koene, 1781 - 1800, prent, RP-P-1998-391

Huwelijk van Carel Georg August, erfprins van Brunswijk, en Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje Nassau, waaromheen twee erezuilen en twee vignetten. Onder de afbeelding een vers in vier kolommen.

Het vermaak des zomers

Hermanus van Lubeek, 1791 - 1812, prent, RP-P-1998-607

Blad met 2 voorstellingen van rijtuigen. Boven: een rijtuig met vier wielen, voortgetrokken door twee paarden naar rechts. Onder: een rijtuig met twee wielen, voorstgetrokken door één paard naar links. Onder elke voorstelling een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 6.

Nederlandsche schutterij

Erve H. Rynders, 1831 - 1854, prent, RP-P-1998-392

Blad met 3 rijen met voorstellingen van soldaten van de Nederlandse schutterij. Onder verschillende soldaten een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 10.

Hier heb je agt stuks raare…

Hendrik Numan, 1830 - 1860, prent, RP-P-1998-394

Blad met 8 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een fluit speler, een man zonder voeten en een vrouw die door een toeter zingt. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 121.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Vreugdelied bij het bezoek van de…

anoniem, 1704, prent, RP-P-1998-180(V)

Blad met het vreugdelied ter gelegenheid van het bezoek van de hertog van Marlborough aan Amsterdam, 10 december 1704. Bovenaan een Duits wapen en een leeuw.

Kinders hier kunt gy aanschouwen /…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793, prent, RP-P-OB-84.392

Blad met 4 voorstellingen van Noord- en Zuid-Amerikaanse indianen, mannen en vrouwen. De indianen in de vierde voorstelling aangeduid als Magalaners. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 80.