Prospectus van de uitgave van een…

anoniem, 1832, tekstblad, RP-P-OB-88.489

Prospectus van de uitgave van een beschrijving van geschiedenis van het Athenaeum Illustre en van de feestelijkheden in januari 1832 ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest (1632-1832) van het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Tekstblad bedrukt op één zijde.

Aankondiging van de prent met de…

C.A. van Dommelen, 1837, tekstblad, RP-P-OB-88.604A

Aankondiging door de uitgever van de verschijning per 1 februari 1837 van de prent met de zes banieren van de Universiteit en de faculteiten ter gelegenheid van de viering van het tweede eeuwfeest van de Utrechtse Hogeschool, juni 1836. Behoort bij de prent.

Uitgeversprospectus van de twee…

Gebroeders van Arum, 1831 - 1832, tekstblad, RP-P-OB-88.441A

Uitgeversprospectus van de twee platen van de slagen bij Hasseltop 8 augustus de slag bij Leuven op 12 augustus 1831. Boekje van acht genummerd bladzijden met een beschrijving van de gebeurtenissen. Prospectus van de uitgevers de Gebroeders van Arum te Amsterdam.

Bericht bij de uitgave van zes…

Societ. Bibliopol. Rotterod., 1748 - 1751, tekstblad, RP-P-OB-65.091

Bericht bij de uitgave van zes portretten van stadhouders en vorsten door Pieter Tanjé gegraveerd.

Bericht bij de uitgave van zes…

Societ. Bibliopol. Rotterod., 1748 - 1751, tekstblad, RP-P-OB-65.092

Bericht bij de uitgave van zes portretten van stadhouders en vorsten door Pieter Tanjé gegraveerd.

Prospectus voor de prent van het…

Dirk Meland Langeveld, 1795, tekstblad, RP-P-OB-86.574

Uitgeversprospectus voor de prent van het monument in de vorm van een tempel waarin zijn afgebeeld alle decoraties opgericht bij het Alliantiefeest te Amsterdam op 19 juni 1795. Opengevouwen tekstblad bedrukt op vier zijden genummerd 3-6. Met een beschrijving en uitleg van de voorstelling en een…

Uitgeversprospectus aangaande de…

Johannes Smit (uitgever), 1774, tekstblad, RP-P-OB-64.457

Aankondiging van de publicatie van…

David Douglas, 1878, uitgeversprospectus, RP-P-OB-79.712

Aankondiging door de uitgever van de publicatie van het boek Antwerp Delivered in MDLXXVII van William Stirling Maxwell, met de mogelijkheid om in te tekenen op één van de 250 exemplaren. Tekstblad in het Engels met versierde initiaal. Onderaan een annotatie in pen over de hogere prijs na…

Bericht waarin de uitgever de…

Jan Barend Elwe, 1784, tekstblad, RP-P-OB-80.962

Bericht waarin de uitgever de twee prenten te koop aanbiedt van de boekenkist waarin Hugo de Groot uit Loevestein ontsnapt is op 22 maart 1621. De koffer destijds (december 1783) in bezit van Mr. Jacob Klinkhamer te Amsterdam.

Aankondiging van de uitgave van de…

Jan Willem Smit, 1782, tekstblad, RP-P-OB-85.238

Tekstblad waarin de uitgever de publicatie aankondigt van de drie platen over het gevecht van het gewapend hoekerschip Vrouw Machtelyna bij Curaçao op 16 juni 1782. Met een beschrijving van de drie platen en de prijzen in verschillende edities.