Portret van Homerus

Crispijn van de Passe (I), 1613, prent, RP-P-OB-16.031

Het portret van de dichter Homerus, eronder in een cartouche een lofdicht in het Latijn. Hij wordt door twee putti gekroond met een lauwerkrans.

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1887-A-11987

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcke School-houdinghe van Mr. Jan van Olden Bernevelt / met de aenwijsinge op die Figyren'. In de prent is Johan van Oldenbarnevelt de schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere…

Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1619, prent, RP-P-OB-77.298

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. De Nederlandse Leeuw ketent het Rad van Fortuin vast waarin Van Oldenbarnevelt onderaan zit en prins Maurits, d'Ouwe Trouwe Geus, in de top. De prins krijgt uit de wolken van God een lauwerkrans, links staat Fortuna. Achter het rad staan een monnik…

Titelprent voor het pamflet: De…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.291

Titelprent van het pamflet 'De Arminiaensche vaert naer Spaegnien', zonder jaartal of plaats van uitgave [1618]. Spotprent op de val van de arminianen. De voorstelling van deze simpele gravure toont de vaart van het arminiaanse schip naar Spanje. Het schip draagt opschriften als 'Schyn van Deucht' /…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17275

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Verclaringhe van den Gouden Blaes-balck / Van den Spaenschen Schalck'. In de voorstelling schieten een Spanjaard en een jezuïet met een blaasbalg goudstukken naar Johan van Oldenbarnevelt en enkele anderen. Op de achtergrond kijkt de Tijd door een…

Titelprent van het pamflet: Den…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.290

Titelprent van het pamflet 'Den Arminiaenschen Dreck-waghen Gheheel Naer het leven afghebeelt ghelijck de Letters binnen uytwijsen sullen', uit 1618. De voorstelling is baseerd op de grote anonieme prent van 'D'Arminiaensche dreckwagen' (FM 1352). Nieuw is de toevoeging van de Onnozelheid die onder…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17276

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt'. Johan van Oldenbarnevelt als schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere bepleiters van de tolerantie zitten. De…

Titelpagina voor: Vaderlandsche…

Carel Frederik Bendorp (I), 1782, prent, RP-P-OB-26.575

Titelpagina voor: Hans en Paul…

Hendrick Hondius (I), naar Paul Vredeman de Vries, 1606 - 1607, prent, RP-P-OB-55.237

Titelpagina met in het midden tekst in boekdruk. Daaromheen een architectonische cartouche met onder andere twee putti, aan weerskanten twee vrouwfiguren in een nis en diverse meetinstrumenten.

Rijm op de titelprent voor:…

Arnold Houbraken, 1710, prent, RP-P-OB-48.936

Een gedicht van 5 alinea's en in totaal tweeëntwintig regels in het Nederlands. Bovenaan de titel in twee regels en onderaan de naam van de schrijver. Gedicht behorende bij de titelprent.