Titelprent voor een reeks over de…

Hieronymus Cock, 1556, prent, RP-P-1950-201

Titelprent voor een genummerde twaalfdelige serie over de overwinningen van keizer Karel V. De tekst is in het Latijn

Titelprent van het pamflet: Ghy…

anoniem, 1615, prent, RP-P-1887-A-11986

Titelprent van het pamflet getiteld: Ghy Patriotten thans "kijck uut, kijck uut, Siet wat een vreemden Dans" om de Hollandtsche Bruut. De Hollandse Maagd zittend onder een prieel bekroond met de Hollandse Leeuw met verrekijker en een kraanvogel in de hand, achter haar staat prins Maurits voor een…

Titelprent voor de beschrijving van…

anoniem, naar Abraham de Bruyn, 1579 - 1581, prent, BI-B-FM-001-1

Allegorisch monument met twee obelisken en de figuren Overvloed, Neptunus en de personificatie van Nijverheid, onderaan een leeuw. In drie uitgespaarde cartouches is de titel en impressum gedrukt. De voorstelling uitgeknipt en opgeplakt. Titelprent in de beschrijving van de intocht van de hertog van…

Titelprent voor het Tafereel der…

Jacob Folkema, naar Arnold Houbraken, 1720, prent, BI-B-FM-076-2

Titelprent met centraal een voorstelling waarin Vader Tijd een spiegel voorhoudt aan een jonge vrouw met een wereldbol. Hier omheen een omlijsting met dwergen, dieren en rolwerk met allerlei opschriften, gedrukt van een tweede plaat. Op het blad onder de plaat 4 kolommen tekst met een vers en een…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1892-A-17276

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt'. Johan van Oldenbarnevelt als schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere bepleiters van de tolerantie zitten. De…

Titelprent voor een serie scènes…

anoniem (mogelijk), naar Otto van Veen, 1612, prent, RP-P-OB-38.170

Mozes en de koperen slang en Jona…

Johannes Wierix, naar Crispijn van den Broeck, 1572, prent, RP-P-1988-297-88-1(V)

Titelprent voor een serie prenten over de Passie van Christus. Bovenaan een voorstelling van Mozes met zijn staf bij de koperen slang, bevestigd op een staak. De Israelieten die door slangen zijn gebeten kijken ernaar, als middel om in leven te blijven. Onderaan een voorstelling van Jona die…

Toujours Chic Les Tailleurs et Les…

G-P. Joumard, 1921 - 1922, modeprent, RP-P-2013-40-27

Prent uit Catalogus "Toujours Chic" waarin een overzicht van de wintermode 1921-1922 in 80 prentjes in pochoir techniek.

Toujours Chic, Toilettes de…

G-P. Joumard, 1921 - 1922, modeprent, RP-P-2013-40-41

Prent uit Catalogus "Toujours Chic" waarin een overzicht van de wintermode 1921-1922 in 80 prentjes in pochoir techniek.

Toujours Chic Les Tailleurs et Les…

G-P. Joumard, 1921 - 1922, modeprent, RP-P-2013-40-22

Prent uit Catalogus "Toujours Chic" waarin een overzicht van de wintermode 1921-1922 in 80 prentjes in pochoir techniek.