Proclamatie van de Prins van Oranje…

anoniem, 1813, tekstblad, RP-P-OB-87.085

Tekstblad met een proclamatie verspreid bij de aankomst van de Prins van Oranje in Scheveningen op 30 november 1813. Oproep namens de prins tot herstel van het vaderland. Zonder het wapen van de prins bovenaan. Onderaan de namen van de prins en van H. Fagel.

Proclamatie van de koning met…

anoniem, 1830, tekstblad, RP-P-OB-77.647A

Proclamatie in naam van koning Willem I, waarin de oproep tot vrijwillige wapening van de burgers, 5 oktober 1830. Naar aanleiding van de gewapende opstand in de zuidelijke gewesten. Blad op beide zijden bedrukt. Op de achterzijde een oproep van de kroonprins aan de Belgen: 'Wij Willem, prins van…

Proclamatie van de prins van…

anoniem, 1830, tekstblad, RP-P-OB-88.255

Proclamatie van de prins van Oranje vanuit Antwerpen, waarin hij de wens van de Belgen om een onafhankelijke staat erkent, 16 oktober 1830. Tekst in het frans.

Proclamatie van de stad Den Haag om…

Isaac Scheltus (II), 1788, tekstblad, RP-P-OB-86.124

Proclamatie van 20 augustus 1788 van het Hof van Holland en de magistraat van de stad Den Haag om niet te illumineren bij de verjaardag van de erfprins Willem Frederik (de later koning Willem I) op 24 augustus 1788. Tekst in twee kolommen met bovenaan twee vignetten van de Hollandse Tuin en het…

Proclamatie van erfprins Willem bij…

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1799, tekstblad, RP-P-OB-86.698

Tekstblad met een proclamatie van erfprins Willem bij de landing van Britse troepen in de Nederlanden, augustus 1799.

Proclamatie vanwege de prins van…

Johannes van der Hey, 1813, tekstblad, RP-P-OB-87.091

Proclamatie vanwege de prins van Oranje bij zijn intrede als soeverein vorst in Amsterdam, 2 december 1813. Ook namens Van der Duyn van Maasdam.

Proclamatie van de Prins van Oranje…

anoniem, 1813, prent, RP-P-OB-87.084

Tekstblad met een proclamatie verspreid bij de aankomst van de Prins van Oranje in Scheveningen op 30 november 1813. Oproep namens de prins tot herstel van het vaderland. Bovenaan het blad het wapen van de prins, gedrukt van een aparte plaat. Onderaan de namen van de prins en van H. Fagel.

Proclamatie van de prins van…

anoniem, 1830, tekstblad, RP-P-OB-88.254

Proclamatie van de prins van Oranje vanuit Antwerpen, waarin hij de wens van de Belgen om een onafhankelijke staat erkent, 16 oktober 1830. Tekst in het Frans en het Nederlands, in twee kolommen naast elkaar.

Proclamatie van Willem II, in…

Algemeene Landsdrukkerij, 1840, proclamatie, RP-P-OB-88.677

Gedrukte proclamatie van koning Willem II, waarbij alle burgerlijke en militaire ambtenaren in hun betrekkingen worden bevestigd, 7 oktober 1840.

Eerste proclamatie uitgevaardigd…

Algemeene Landsdrukkerij, 1849, proclamatie, RP-P-OB-88.989

De eerste proclamatie uitgevaardigd door koning Willem III bij zijn terugkeer uit Engeland in Den Haag op 21 maart 1849. Bovenaan een vignet met het rijkswapen.