Buitengewone Nederlandsche…

Bureau der Nederlandsche Staats-Courant, 1837, krant, RP-P-OB-88.620

Buitengewone Nederlandsche Staatscourant van 12 oktober 1837 met het bericht van de dood van koningin Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van koning Willem I, op paleis Het Loo. Korte tekst in twee kolommen, bovenaan het rijkswapen.

Brief aan de burgemeester van…

Adam François Jules Armand van der Duyn, 1837, overlijdensbericht, RP-P-OB-88.623

Brief van 13 oktober 1837 van A.F. van der Duyn, gouverneur van Zuid-Holland, aan Hodenpijl, burgemeester van Schipluiden, met het nieuws van het overlijden van koningin Wilhelmina van Pruisen, 1837, echtgenote van koning Willem I, op 12 oktober 1827 en de instructies over de tijden waarop de…

Doodbriefje van jonkheer Jan Evert…

anoniem, 1832, tekstblad, RP-P-OB-88.537

Overlijdensbericht van jonkheer Jan Evert Lewe van Aduart, schout-bij-nacht, gesneuveld in het gevecht bij de Kruisschans aan boord van de Eurydice op de Schelde op 12 december 1832.

Doodbriefje van het overlijden van…

anoniem, 1800, tekstblad, RP-P-OB-85.730

Blad met de bekendmaking van het overlijden van Lucas van Steveninck te Amsterdam op 1 november 1800.

Bekendmaking van het overlijden van…

anoniem, 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.345

Bekendmaking van het overlijden van Hendrik Hooft Danielsz., oud-burgemeester van Amsterdam, op 31 augustus 1794 op de buitenplaats Valkenheining te Loenersloot. Tekst met een zesregelig vers binnen een versierde rand.

Bekendmaking van het overlijden van…

anoniem, 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.343

Bekendmaking van het overlijden van Hendrik Hooft Danielsz., oud-burgemeester van Amsterdam, op 31 augustus 1794 op de buitenplaats Valkenheining te Loenersloot. Tekst met een zesregelig vers binnen een versierde rand. Met vermelding van de begrafenis op 4 september te Vreeland.

Bekendmaking van het overlijden van…

anoniem, 1794, tekstblad, RP-P-OB-86.344

Bekendmaking van het overlijden van Hendrik Hooft Danielsz., oud-burgemeester van Amsterdam, op 31 augustus 1794 op de buitenplaats Valkenheining te Loenersloot. Tekst met een zesregelig vers binnen een versierde rand.

Het Afsterven van Z.M. Willem I.…

T.C. Hoffers, 1843, overlijdensbericht, RP-P-OB-88.740

Bekendmaking van het overlijden van de voormalige koning Willem I, 12 december 1843. Grafmonument, daaronder een korte levensbeschrijving van de overledene.

Overlijdensbericht van Theodorus…

C. van Ophoven, 1776, tekstblad, RP-D-00-1112

Overlijdensbericht van Theodorus van Schelluynen, predikant van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, 9 maart 1776. Dubbelgevouwen blad met rouwranden. Bericht opgesteld door de executeur-testamentair C. van Ophoven.

Begrafenisbriefje van Jean François…

anoniem, 1796, overlijdensbericht, RP-P-OB-86.799

Begrafenisbriefje met uitnodiging voor het bijwonen van de begrafenis van Jean François Antoine Torraneo, ruiter onder de Nationale Garde, te Amsterdam op 9 februari 1796.