Lied bij het bezoek van Napoleon…

Jacobus Wendel, 1811, tekstblad, RP-P-OB-87.021

Lied over het bezoek van Napoleon Bonaparte en zijn echtgenote Marie Louise aan Amsterdam op 9 oktober 1811. Lied in 10 coupletten, aan de binnenzijde van een dubbelgevouwen blad met vier liedjes. Op de voorzijde 'Een nieuw lied over de verliefde Boerin'.

Lied op de overleden…

anoniem, 1641, tekstblad, RP-P-OB-81.507B

Spotlied op het overlijden van de kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk op 9 november 1641. Liedtekst in 2 kolommen in het Nederlands. Bij het lied behoort een afbeelding.

Lied op het herstel van de prins…

Hendrik Donnet, 1787, prent, RP-P-2002-547

Lied op het herstel van prins Willem V in 1787. Bovenaan twee engelen met bazuinen die een banderol met de titel vasthouden, daarboven het Alziende Oog. Op het blad onder de plaat zijn de elf coupletten van het lied gedrukt.

Lied over de vredesonderhandelingen…

anoniem, 1647, prent, RP-P-OB-68.249

Lied over de vredesonderhandelingen met Spanje, 1647. Blad met een houtsnede en daaronder de tekst van een lied in twee kolommen in het Nederlands. Het lied heeft als onderwerp de vredesonderhandelingen te Münster. De houtsnede zelf is van een ouder datum.

Feestlied 1813-1863

De Nederlandsche Drukpers, 1863, tekstblad, RP-P-OB-89.123

Blad met het feestlied ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van het herstel van de vrijheid in Nederland, 16 november 1863. Geheel georganiseerd door de 'Typographische Vereeniging: De Nederlandsche Drukpers'.

Feestlied 1813-1863

De Nederlandsche Drukpers, 1863, tekstblad, RP-P-OB-89.121

Blad met feestliederen ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van het herstel van de vrijheid in Nederland, 16 november 1863. Geheel georganiseerd door de 'Typographische Vereeniging: De Nederlandsche Drukpers'. In vieren gevouwen blad bedrukt op alle acht zijden met de de liederen:…

Feestlied 1813-1863

De Nederlandsche Drukpers, 1863, tekstblad, RP-P-OB-89.122

Blad met het feestlied ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van het herstel van de vrijheid in Nederland, 16 november 1863. Geheel georganiseerd door de 'Typographische Vereeniging: De Nederlandsche Drukpers'.

Feest-Lied, bij de Plegtige…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1849, prent, RP-P-OB-89.033

Feestlied bij de inhuldiging van koning Willem III op 12 mei 1849. Lied in twee kolommen. Bovenaan twee portretten van de koning en de koningin. Gesigneerd J.S.

Tekst van het koorzang bij de…

Jacob van Lennep, 1832, tekstblad, RP-P-OB-88.484

Boekje met de tekst van het koorzang 'Iö Vivat' gezongen tijdens de toneelavond ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest (1632-1832) van het Athenaeum Illustre te Amsterdam, gevierd in de Stadsschouwburg te Amsterdam op 10 januari 1832. Tekst geschreven door Jacob van Lennep en gezongen door de heer…

Vreugdezang op de geboorte van de…

Jacobus van Egmont, 1711, tekstblad, RP-P-OB-83.343

Blad met de tekst van een vreugdezang gecomponeerd ter gelegenheid van de geboorte te Leeuwarden van de prins Willem Karel Hendrik Friso (de latere erfstadhouder Willem IV) op 1 september 1711.