Ghedicht Op de Gedenck-weerdige…

Jacob Cats (1577-1660), 1618 - 1619, tekstblad, RP-P-OB-77.278A

Gedicht ter ere van Jan…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1778 - 1858, tekstblad, RP-P-OB-65.669

Lofdicht op Andreas Coenraad Bonn

Ludwig Gottlieb Portman (mogelijk), 1787 - 1828, tekstblad, RP-P-OB-65.656

Klinkdicht op de verkiezing van…

Johan van Eysden van Achlum, 1747, tekstblad, RP-P-OB-83.912

Vers op de verdediging van Bergen…

Nicolaas van Frankendaal, 1747, tekstblad, RP-P-OB-83.970