Nieuw / ganzen-spel

Paulus Emans, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.303

Nieuw vermakelijk ganzenspel

Charles Burckhardt, ca. 1870 - 1889, prent, RP-P-OB-200.882

Nieuw vermakelijk ganzenspel

opvolgers Charles Burckhardt, ca. 1889 - ca. 1906, prent, RP-P-OB-200.883

Het nieuw en vermaeckelyck…

Erven Hendrik van der Putte, 1770 - 1794, prent, RP-P-OB-201.489

Het nieuw vermakelijk / ganzenspel

Erve Wijsmuller, 1828 - 1933, prent, RP-P-OB-201.598

Het nieuw Nederlandsch Ganzen-spel

P.A. de Jong, 1842 - 1873, prent, RP-P-OB-201.497

Het nieuw vermakelijk…

Johan Noman & Zoon, ca. 1840, prent, RP-P-OB-201.588

Het nieuw en vermaeckelyck…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1801, prent, RP-P-OB-201.487

Het nieuwe en vermaekelyk…

Philippus Jacobus Brepols, ca. 1834 - ca. 1836, prent, RP-P-OB-201.594