God de Vader, gezeten op een troon

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-1

God de Vader, gezeten op een troon. Op zijn hoofd draagt hij een tiara. In zijn linkerhand heeft hij een rijksappel. Met zijn rechterhand maakt hij een spreekgebaar. In een banderol de tekst: Ipse dixit et facta sunt, Ipse mandavit, et creata sunt. Psalm 32 (Hij sprak en het was er. Hij gebood en…

Bouw van de ark van Noach

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-4(R)

Noach geeft aanwijzingen over de bouw van de Ark. Twee mannen maken de planken voor de ark. Daarachter ligt de Ark zo goed als klaar. Boven de ark een duif met olijftak. De prent maakt deel uit van een album.

Plattegrond van de tempel in…

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-6

Rechthoekige plattegrond van de tempel in Jeruzalem. De prent maakt deel uit van een album.

Metuselach

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-7-4

Een bloemkelk met een oude bebaarde man met opgeheven vinger. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de man als Metuselach. De prent maakt deel uit van een album.

Sobab

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-7-9

Een bloemkelk met bebaarde man. Hij heeft een punthoed en heeft een bloemstengel vast. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de man als Sobab, een zoon van koning David geboren te Jeruzalem (2 Sam. 5: 14-16). De prent maakt deel…

Jafia en Elisama

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-7-11

Twee bloemkelken met daarin de afbeeldingen van twee mannen, geïdentificeerd als Jafia en Elisama, zonen van koning David geboren te Jeruzalem (2 Sam. 5: 14-16). De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.

Tubal-Kaïn en zijn zuster Naäma

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-8-5

Een bloemkelk met een man en vrouw. De vrouw heeft een weefspoel in haar handen. De man een tang en een hamer. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de personen als de smid Tubal-Kaïn en zijn zuster Naäma. De prent maakt deel uit…

Jafet en zijn vrouw

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-9-1

Een bloemkelk een man en vrouw, geïdentificeerd als Jafet en zijn vrouw. Jafet is een zoon van Noach. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.

Dodaniet

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-9-6

Een bloemkelk met een man met een punthoed op het hoofd, naar rechts gekeerd. De tekst identificeert hem als Dodaniet, een zoon van Jawan. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.

Laban en zijn vrouw

Michel Wolgemut (atelier van), 1493, prent, RP-P-2016-49-10-3

Een bloemkelk met een man en vrouw, geïdentificeerd als Laban en zijn vrouw. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.