Slangen bij een boom

Adriaen Matham, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-1938-243

Twee slangen aan de voet van een boom. Boekillustratie uit: Jacob Cats, Houwelijck, 1625.

Portret Maurits, Prins van Oranje

Jacob Matham, ca. 1598 - 1631, prent, RP-P-OB-100.040

Portret van Maurits in een ovaal van eikenbladen. Links en rechts blazende engelen. Rondom ligt een aantal allegorische objecten. In de ondermarge vijf regels Latijnse tekst.

Rust op de vlucht naar Egypte

Jacob Matham (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1654, prent, RP-P-OB-102.861

Maria geeft het Christuskind de borst tijdens de rust op de vlucht naar Egypte. Een doorkijk naar een rivierlandschap in de achtergrond.

Verdrijving van de geldwisselaars…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2106(R)

Twee engelen jagen de olifanten van…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2094

Legers van Sodom en Gomorra lijden…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2013

Mozes ontvangt zijn schoonvader…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2055(R)

Rebekka en Eliëzer bij de bron

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2022

Aäron en Chur stutten Mozes' handen…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2053

Gideon beveelt zijn manschappen…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2083