Boot van Charon

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-6

Aankomst van de boot van Charon in de onderwereld. Illustratie bij het Klinkdicht aan de Pachters op p. 26, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Val van Phaethon

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-3

De val van de zonnewagen van Phaëthon. Illustratie op p. 16, de Pachters Klaagzang, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Opstand der Titanen

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-7

Opstand van de Titanen tegen Jupiter. llustratie bij het vers: Ter Gedachtenis van de vernietigde Pachten en verjaagde Pachters, op den 25ste van July 1748, op p. 27, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Vrij wijn

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-2

Allegorische illustratie waarin wijn en bier zonder accijns verkrijgbaar is. Een monnik tapt uit een houten vat, links zitten twee mannen bij de haardvuur. Illustratie op p. 15 in het blijspel Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Scylla vlucht voor Glaucus

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-8

Scylla vlucht voor Glaucus en valt in de zee waar zij verslonden wordt door de Flegetonse honden. Illustratie op p. 28, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Wapenschild van de Pachter

anoniem, 1748, boekillustratie, BI-B-FM-091-5

Het wapenschild van de Pachter met dieren die voor de roofmanieren van de pachter staan. Hierbij een vierregelig vers. Illustratie op p. 22: Pachters Traanen, onderdeel van: Den Bedroefden Pachter door Jan Weetal over de Pachtersoproer in 1748.

Jozef wordt door zijn broers in de…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2036

Jozefs zilveren beker wordt in de…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2041

Vuur van God doodt mensen

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1683 - 1733, prent, RP-P-1964-3535

Als het volk van Israël in de woestijn klaagt ontsteekt God in woede. Aan de rand van het kamp doodt het vuur van God verschillende mensen. Midden onder een verwijzing naar de Bijbeltekst in Num. 11:1. De voorstelling is gevat in een ornamentele lijst met bladranken, vogels en rolwerk.