Portret van Gerbrand Adriaensz.…

Hessel Gerritsz, naar Willem Pietersz. Buytewech, 1622, prent, RP-P-1898-A-20571

Portret van Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdamse rederijker, toneelschrijver en dichter. Buste naar rechts. Boven de buste het motto van Bredero: ''t kan verkeeren'. Rondom het portret een lauwerkrans en Nederlandse dedicaties van de schrijvers S. Coster, J. Van den Vondel, P.C. Hooft en…

Onderhandelingen tijdens de Vrede…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1986

Masaniello's lijk wordt door de…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1984

Portret van Henricus van Diest

Jacob van Meurs, naar A. Glauwe, 1655, prent, RP-P-1907-3262

Portret van Henricus van Diest, theoloog en professor, op 60-jarige leeftijd.

Wapen van Dierck Buysero

Abraham Bloteling (mogelijk), 1671, prent, RP-P-1909-2006

Bladzijde uit een boek bedrukt met tekst aan zowel recto en verso. Familiewapen van Dierck Buysero, onder het wapen een opdracht aan Buysero.

Portret van Francesco Petrarca

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, ca. 1597 - ca. 1599, prent, RP-P-1909-4346

Portret van de Italiaanse dichter Francesco Petrarca, in ovaal met randschrift. Onder het portret een lofdicht.

Ruzie om een buffelkadaver

Dirck Bosboom, 1681, prent, RP-P-1937-501

Leden van de bemanning van het VOC-schip Terschelling die op een eenzaam eiland voor Bengalen zijn gestrand maken ruzie om het vlees van een dode buffel. Twee mannen met messen staan tegenover elkaar.

Oproer te Den Haag, 1672

anoniem, naar Gaspar Bouttats, 1672, prent, RP-P-OB-77.129

Schermutselingen tussen soldaten en de burgerij te Den Haag, 1672. Scène uit het leven van Johan en Cornelis de Witt; onderdeel van een groep illustraties, genummerd: V. Vertooningh en vergezeld van een vers van 8 regels. Bedrukt op achterzijde met tekst in het Nederlands.