Hemelvaart van Maria

Hans Weiditz (II), 1500 - 1536, prent, RP-P-1965-1559

De hemelvaart van Maria. De apostelen zijn achtergebleven en kijken omhoog. Maria wordt omringd door engelen en is gekroond. Ze wordt ontvangen door God de Vader. Prent maakt deel uit van een album.

Hemelvaart van Maria Magdalena

Hans Weiditz (II), 1500 - 1536, prent, RP-P-1965-1561

Maria Magdalena wordt door engelen naar de hemel gedragen. Prent maakt deel uit van een album.

God de Vader, gezeten op een troon

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-1

God de Vader, gezeten op een troon. Op zijn hoofd draagt hij een tiara. In zijn linkerhand heeft hij een rijksappel. Met zijn rechterhand maakt hij een spreekgebaar. In een banderol de tekst: Ipse dixit et facta sunt, Ipse mandavit, et creata sunt. Psalm 32 (Hij sprak en het was er. Hij gebood en…

Bouw van de ark van Noach

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-4(R)

Noach geeft aanwijzingen over de bouw van de Ark. Twee mannen maken de planken voor de ark. Daarachter ligt de Ark zo goed als klaar. Boven de ark een duif met olijftak. De prent maakt deel uit van een album.

Plattegrond van de tempel in…

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-6

Rechthoekige plattegrond van de tempel in Jeruzalem. De prent maakt deel uit van een album.

Metuselach

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-7-4

Een bloemkelk met een oude bebaarde man met opgeheven vinger. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de man als Metuselach. De prent maakt deel uit van een album.

Sobab

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-7-9

Een bloemkelk met bebaarde man. Hij heeft een punthoed en heeft een bloemstengel vast. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de man als Sobab, een zoon van koning David geboren te Jeruzalem (2 Sam. 5: 14-16). De prent maakt deel…

Jafia en Elisama

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-7-11

Twee bloemkelken met daarin de afbeeldingen van twee mannen, geïdentificeerd als Jafia en Elisama, zonen van koning David geboren te Jeruzalem (2 Sam. 5: 14-16). De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.

Tubal-Kaïn en zijn zuster Naäma

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-8-5

Een bloemkelk met een man en vrouw. De vrouw heeft een weefspoel in haar handen. De man een tang en een hamer. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de personen als de smid Tubal-Kaïn en zijn zuster Naäma. De prent maakt deel uit…

Jafet en zijn vrouw

Michel Wolgemut, 1493, prent, RP-P-2016-49-9-1

Een bloemkelk een man en vrouw, geïdentificeerd als Jafet en zijn vrouw. Jafet is een zoon van Noach. De voorstelling is een fragment van de stamboom van Christus in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.