Opdracht aan Monsieur Du Tillot van…

Benigno Bossi, naar Ennemond Alexandre Petitot, 1764, prent, RP-P-1993-26

Opdracht aan Monsieur du Tillot, van de etser B. Bossi tekst: Monsieur La permission que vous m'avés donné de graver cette suitte de Vases dont les Originaux vous appartiennent, m'oblige a vous en dédier les gravures comme un thémoignage de la vive reconnoissance et du profond Respect avec lequel…

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2170

Folio B2v met een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamentum scripturae Romanae. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2175

Folio E1v met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Textur Letter, getiteld: Verdeelinghe vande Textur letter. De tekst vangt aan met een kleine initiaal K. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2182

Folio H2r met een beschrijving van de Franse letteren. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Engelse letter getiteld: The English hand. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Cronica Cronicarum (...), blad 4…

anoniem, 1521, prent, RP-P-2005-214A-4(R)

Blad 4 recto van een wereldkroniek. Tekst in boekdruk in het Frans in drie kolommen met versierde initialen. Bovenaan een voorstelling van de stad Parijs. Daaronder twee ronde voorstellingen. Links: Mozes met de tafelen der wet. Rechts: de rechter Otniël. Onder de voorstelling van Mozes een ronde…

Letter S van Salomo

Johann Theodor de Bry, 1595, prent, RP-P-1977-44

Ornamentele letter S van Salomo. De letter wordt onderaan gevormd door bladranken en een vrouwelijke halffiguur met vleugels. Midden boven een putto met vleugels. De letter is verder versierd met een vlinder, papegaai, trossen vruchten en een schildpad. Op verso verzen in het Latijn en het Duits.…

Letter L met de evangelist Lukas

Johann Theodor de Bry, 1595, prent, RP-P-1977-37

Ornamentele letter L met daarop de evangelist Lukas met schrijfveer in de ene hand en pennenkoker en inktpot in de andere hand. Naast hem de os. De letter wordt bekroond door een gevleugelde putto. Links een vaas met bloemen. Rechtsonder een open en gesloten boek. De letter is verder versierd met…

Letter F met de goddelijke deugd…

Johann Theodor de Bry, 1595, prent, RP-P-1977-32

Ornamentele letter F met de goddelijke en theologische deugd Fides, het Geloof, staande als naakte vrouw met kruis en Bijbel in de handen. Haar haren groeien uit in bloemen en rietstengels. Rechtsboven op de letter een putto met vruchten en een lauwerkrans met ineengeslagen handen, symbool voor het…

Letter Y

Johann Theodor de Bry, 1595, prent, RP-P-1977-49

Ornamentprent in album met de letters van het alfabet en bijbelse figuren.

Van Cain ende Abel

Jan Philipsz Schabaelje, 1646, tekstblad, RP-P-1982-306-12

Tekstblad bij een serie prenten over Kaïn en Abel. Dit blad maakt deel uit van een album.