Portret van Salomon ben Joel Dubno

Franciscus Sansom, naar Schabracq, 1780 - 1808, prent, RP-P-1906-2510

Portret van de dichter en geleerde Salomon ben Joel Dubno in een ovale omlijsting. Hij zit aan een schrijftafel in een studeerkamer met een boekenkast. Voor hem ligt een opengeslagen boek. Rond de omlijsting een Hebreeuwse tekst en enkele gestileerde florale motieven. Onder de voorstelling een…

Portret van Anna Maria van Schurman

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808, prent, RP-P-BI-5850

Portret van de arts Georgius…

Lambertus Antonius Claessens, naar Willem Bartel van der Kooi, 1800, prent, RP-P-BI-5808

Onder het portret een vers van Simon Stijl op de dood van Coopmans.

Lidmaatschapsbewijs van het…

anoniem, 1797, prent, RP-P-1980-355

Lidmaatschapsbewijs of diploma van het Genootschap Democriet te Haarlem op naam van Abraham Coenraad Swaving, 21 november 1797. Bovenaan een medaillon met de kop van Democriet, daaronder een vers over het lidmaatschap. Ondertekend door het oudste en het jongste lid van de kring. Linksonder een rode…

Verklaring en prijslijst bij de…

Ludwig Gottlieb Portman (toegeschreven aan), 1807, prent, RP-P-OB-86.766A

Verklaring van de voorstelling van de allegorie op de Achttiende Eeuw. Met prijslijst door de uitgever. Bovenaan een vignet met twee figuren bij een zuil voor de achttiende eeuw.

Gedenkzuil voor Hendrik Hooft…

anoniem, 1794, prent, RP-P-OB-86.351

Allegorisch gedenkzuil voor Hendrik Hooft Danielsz., oud-burgemeester van Amsterdam, overleden op 31 augustus 1794. Twee putti bij een zuil met portret van Hooft. Op het blad onder de plaat een vers van achttien regels.

Portret van schrijver en…

R. Page, 1820, prent, RP-P-2015-26-1070

Tekst op verso.